Rrozwój sieci transportowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rrozwój sieci transportowej - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka rozwoju sieci transportowej. Przystąpienie do UE nakłoniło do  modernizowania sieci transportowej. EKMT (Europejska Konferencja Ministrow Transportu)  „należą” do niej ministrowie transportu, Minister Stanu USA. Spotykają się co jakiś czas; w 1991 w  Polsce określone zostały EKMT. 1.OECD (Paryż)    2.EC     3. EKG ONZ (Spotkanie 1.,2.,3. w Pradze doprowadziło do  1.Konferencja Kreteńska 1994 r.) Ustalono 9 korytarzy transportowych międzynarodowych.  Korytarz transportowy – ukł. Sieci przebiegu w rejonach międzynar., ktory łączy co najmniej 2  systemy transportowe. 2. Helsinki 1997 r. 3.Bruksela     grudzień 1997 r. – zamknęła proces tworzenia paneuropejskich korytarzy  transportowych. TINA – grupa krajow kandydujących do UE. UE (15)     podjęła działania TEN-T. Specjalny  komitet powołany w Wiedniu miał za zadanie rozplanowanie sieci transport dla TINA. Zaliczono  pewne składniki sieci o dużym międzynar. Znaczeniu oraz korytarze paneuropejskie. Drugim  zadaniem było określenie potrzeb finansowych, efektem pracy był protokoł w 199? (nie ma ost.  Cyfry :/) r.  Do ukł sieci zaliczono: *18690 km sieci drogowej, *21tys km linii kolejowych,  *4100 km sieci drog wodnych środlądowych, *40  portow lotniczych, *20 portow morskich, *58  portow rzecznych, *86 terminali transp kombinowanego. Łączny koszt to 92 mld € bez określ zakończenia tego projektu.  Sieć TINA w Polsce – do  ukł. Sieci zaliczono: *5500 km sieci kolejowej, *4700 km sieci drogowej, *1200 km drog  środlądowych wodnych, *8portow lotniczych, *16portow rzecznych, *4 porty morskie, *19  terminali transp kombonowanego. Przypisano środki pieniężne rowne 33 mld €. 1,5% (PHARE)  PKB     dla TINA (ISPA) (do 2006 rozliczono) (PHARE i ISPA – dwa instrumenty wspierające)  CE     FS, FS     EFRR  Inne środki: *pożyczki, kredyty MIF    EBI, EFI (Europ Fundusz Inwest)     EBOR (Europ Bank Odbudowy i  Rozwoju – w niewielkim zakresie), BŚ (Bank Światowy) *środki budżetowe kraju (ppp – publiczne  prawo prywaty; W. Brytania, Portugalia, Hiszpania) UE (15)     TEN-T W 1994 kraje te podjęły  inicjatywę budowy drogi transportowej TEN-T o znaczeniu transeuropejskim. W wyniku tych  działań w 1996 r zapadła  Dec 1692/96-14 Rozpoczęto budowę TEN-T. UE dofinansowuje nie więcej niż 10%.  Dec 1346/2001r     dołączono ok. 30 portow morskich  i portow rzecznych Dec 884/2004r (kwiecień)     kolejna lista, ktora mieści niezrealizowane  projekty TEN-T. Teraz liczy 29 projektow a w tym autostrady morskie. Z chwilą akcesji kr objętych  TEN-T.  TERFN – specjalna sieć kolejowa przewozow towarowych.

(…)

…)koszty budowy infrastr śr publicznych 3)koszty pośrednie – zewn (external costs) towarzyszy
wszystkim rodzajom działalności nie są to koszty, ktore obciążają producentow, tylko
społeczeństwo, są skutkiem:
a)generowanie efektow zewn, zaliczamy koszty obciążenia b)zewn efekty: hałas, wibracja c)zw z
utraconym czasem, są generowane przez zatłoczenie istn system d)koszty wypadkow: uszkodzeń
towarow, urazow…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz