Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 8 - strona 1 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 8 - strona 2

Fragment notatki:

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 8
Uwarunkowania po stronie użytkowników usług płatniczych
Upowszechnienie się innowacyjnych instrumentów/metod płatności nie jest możliwe bez akceptacji ich przez konsumentów, która wymaga m.in. przezwyciężenia dotychczasowych preferencji dotyczących instrumentów płatniczych oraz procesu realizacji płatności. Nowe formy zapłaty są na pewno prostsze w obsłudze i tańsze od tradycyjnych, choć z punktu widzenia konsumenta to drugie nie jest tak oczywiste. Wprawdzie liczne badania potwierdzają, że wrażliwość konsumentów na zmianę cen instrumentów płatniczych jest duża, jednak z drugiej strony usługi płatnicze, zwłaszcza te oferowane klientom przez banki, są często darmowe z punktu widzenia użytkownika. Wynika to z faktu subsydiowania kosztów tych usług innymi przychodami, niepowiązanymi bezpośrednio z wolumenem transakcji płatniczych oraz przerzucania większości kosztów płatności na akceptantów. Rezultatem tego stanu rzeczy jest brak zachęt do korzystania z instrumentów minimalizujących społeczne koszty płatności. Użytkownicy nie mogą porównać kosztu konkurujących rozwiązań płatniczych, ponieważ jest on dla nich niewidoczny. Brak ścisłego związku cen instrumentów płatniczych z kosztami ich funkcjonowania stanowi poważną barierę dla upowszechnienia się innowacyjnych, często tańszych, instrumentów płatniczych.
Inną barierę mogą stanowić tzw. koszty przejścia, zarówno ekonomiczne, jak i psychologiczne. Dotyczą one produktów, które wymagają od nabywcy poniesienia pewnych inwestycji (nakładów finansowych, nauki itp.) wymaganych przez obecnego sprzedawcę, które musiałyby zostać zdublowane w przypadku jego zmiany. Jeśli np. klient zdecydował się na zakup elektronicznej portmonetki to w sytuacji, gdy system nie zyska szerokiej akceptowalności - zakup karty okaże się błędem. Jeśli dodatkowo zainwestował w nabycie terminala do płatności w Internecie), ekonomiczne koszty przejścia i zmiany systemu mogą być znaczne. Z kolei psychologiczne koszty przejścia są związane z koniecznością pokonania obaw związanych ze skorzystaniem z nowego rozwiązania. Tłumaczą one, dlaczego wiele osób preferuje dobrze im znane instrumenty płatnicze, mimo, że bodźce ekonomiczne przemawiają na korzyść nowych, tańszych i często wygodniejszych w użytkowaniu. Wynika z tego, że warunkiem upowszechnienia się innowacji płatniczych jest - poza wcześniej wymienionymi czynnikami obiektywnymi - także przezwyciężenie inercji, będącej wynikiem dotychczasowych przyzwyczajeń użytkowników. Czynnikiem, który sprzyja upowszechnieniu się innowacji płatniczych i daje nadzieję na zmianę dotychczasowych wzorców płatności jest natomiast wzrost wymagań konsumentów odnośnie do usług płatniczych i sposobu ich realizacji - oczekują oni, że będą one: szybsze, tańsze, prostsze w realizacji i bezpieczniejsze. Wymagania te, w większości, spełniają najnowocześniejsze sposoby płatności, w tym zwłaszcza e-płatności oraz m-płatności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz