Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 2 - strona 1 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 2 - strona 2 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 2
Odmienność struktury rodzajowej instrumentów rozliczeń bezgotówkowych:
Kraje UE-15: duży udział kart płatniczych i polecenia zapłaty w rozliczeniach
Kraje UE-12: wysoki udział polecenia przelewu w rozliczeniach
Odmienności dotyczące regulacji prawnych, przebiegu płatności oraz standardów technicznych wykorzystywanych w rozliczeniach
Różne systemy płatności, w tym rozliczeń i rozrachunku płatności detalicznych. Większość nowoprzyjętych do UE krajów Europy Środkowo-wschodniej charakteryzuje wysoki udział polecenia przelewu w strukturze rozliczeń bezgotówkowych, podczas gdy w rozwiniętych krajach „starej” piętnastki zdecydowanie bardziej rozpowszechnione są karty płatnicze. Z kolei Grecja i Cypr charakteryzują się wysokim udziałem obrotu czekowego - w tej formie przekazywane są tam zwyczajowo wynagrodzenia, przy użyciu czeków dokonywane są też najczęściej płatności w sklepach. Kraje te prowadzą jednak działania mające na celu ograniczenie wykorzystania tego instrumentu np. poprzez promowanie form zapłaty alternatywnych do czeków czy też nakaz realizacji płatności sektora publicznego za pomocą polecenia przelewu. Kraje o największym udziale poszczególnych instrumentów płatniczych w obrocie bezgotówkowym przedstawia tabela 1. Tabela 1. Kraje o największym udziale poszczególnych instrumentów płatniczych w obrocie bezgotówkowym w 2011 r.
Miejsce
Polecenie przelewu
Polecenie zapłaty
Karty płatnicze
Pieniądz elektroniczny
Czeki
1
Bułgaria
Niemcy
Dania
Holandia
Francja
2
Węgry
Hiszpania
Portugalia
Belgia
Grecja
3
Rumunia
Austria
Szwecja
Włochy
Irlandia
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.ecb.int/press/pr/date/2010/html/pr100913.en.html Innym przykładem odmienności struktury rodzajowej bezgotówkowych form zapłaty mogą być trzy największe kraje Unii - Niemcy, Francja i Wielka Brytania. We Francji częściej niż w innych krajach UE używa się czeków, które są w niewielkim stopniu wykorzystywane w Niemczech. Niemcy za to szeroko wykorzystują polecenie zapłaty - jego udział w rozliczeniach bezgotówkowych jest tam dwa razy wyższy niż średnio w UE. Z kolei w Wielkiej Brytanii najbardziej rozpowszechnionym instrumentem w obrocie bezgotówkowym są karty płatnicze, zaś pozostałe formy płatności (czeki, polecenie przelewu i polecenie zapłaty) są stosowane rzadziej, a ich udział kształtuje się na podobnym poziomie.

(…)

… są zmuszone do utrzymywania rachunków we wszystkich krajach, w których prowadzą działalność gospodarczą. W podobnej sytuacji jest klient indywidualny - ma niekiedy kilka rachunków do różnych celów, korzysta z różnych systemów, praktyk i standardów w zakresie dokonywania płatności oraz różnego zakresu ochrony praw konsumenta. Najczęściej jednak jest zmuszony do korzystania z instrumentów płatniczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz