Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład - Most Ponińskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład - Most Ponińskiego  - strona 1 Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład - Most Ponińskiego  - strona 2 Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład - Most Ponińskiego  - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości cz 5
W 1754 roku Grubenmann otrzymał zlecenie na wybudowanie mostu przez Ren w Szafuzie (rys. 2.29). Szerokość Renu w tym miejscu wynosiła 120 m. W środku nurtu stał częściowo zburzony kamienny filar, pozostałość poprzedniego mostu. Grubenmann najpierw nadbudował filar, potem dwa przęsła, jedno o rozpiętości 59 m i drugie 60 m. Wykonał cztery łuki, po dwa w każdym przęśle i równolegle cztery belki-ściągi. Grubenmann zrezygnował z typowego łuku. Zamienił go w roz wichrzony pęk rozpornic o różnej długości i nachyleniu, stężonych poprzecznie, przenoszących rozpór na pęk belek o mijankowo umieszczonych stykach, pełnią­cych funkcję jezdni i ściągu [1901 (rys. 2.29).
Najpiękniejszy most Grubenmanna był zbudowany pod Wettingen (północna Szwajcaria) przez rzekę Limmat (rys. 2.30). Został on zbudowany w 1778 roku. Miał rozpiętość 61 m. czyli dwukrotnie przekroczył ówczesną normę. Po dwudzie­stu latach został spalony przez wojska francuskie pod wodzą Napoleona.
Innym szwajcarskim budowniczym był J. Ritter, który zbudował w 1764 r. most przez rzekę Kandel (Kanton Bern) o rozpiętości 50,7 m (rys. 2.31) oraz w 1774 r. most w Mełlingen o rozpiętości 48 m (rys. 2.32).
W tym samym czasie (w 1775 roku u wylotu ul. Bednarskiej w Warszawie) po­wstał Most Ponińskiego (rys, 2.33). Most został poważnie uszkodzony w czasie zdobywania Pragi przez Suworowa. Dnia 24 listopada 1794 roku generał Wawrzec-ki, przed oddaniem Warszawy wydał rozkaz zniszczenia mostu i osobiście go pod­palił. Most po sześciu dniach prowizorycznie zreperowano. W następnym roku przeprowadzono gruntowny remont wymieniając szereg pontonów. Spalili go osta­tecznie wycofujący się z Warszawy Prusacy w 1806 r.
W 1779 roku został zbudowany na Sanie w Przemyślu most czteroprzęsłowy z jezdnią dolną o długości 159 m. Drewniane przęsła mostu o rozpiętości 31,6 m każde były oparte na murowanych podporach, a te z kolei na drewnianych palach. Most dotrwał do 1845 r. - zniosła go wysoka woda i płynąca kra (rys. 2.34).
Wiek XIX, także w Polsce, zaznaczył się szybkim rozwojem mostownictwa. Wybudowano wtedy most drogowy na rzece Wieprz pod Kośminem na trakcie warszawsko-lubelskim, według projektu wykonanego w 1838 roku przez wybitne­go polskiego inżyniera Feliksa Pancera. Był to most jednoprzęsłowy o drewnianym łuku opartym na kamiennych przyczółkach o rozpiętości w świetle 270 stóp pol­skich, z podwieszonym na stalowych prętach drewnianym pomostem. Składał się z 3 drewnianych dźwigarów łukowych rozstawionych co 18 stóp (5,18 m). Łuki miały strzałkę 31 stóp (8,93 m) ich końce opierały się o żeliwne poduszki wmurowane w przyczółki (rys. 2.35). Szerokość mostu wynosiła 36 stóp. Most został oddany do użytku w 1841 roku. Przetrwał zaledwie 15 lat. Drewnianych łuków nie zabezpie­czono przed opadami atmosferycznymi przez nakrycie dachem lub obicie blachą.

(…)

… przęsło składało się z 7 łuków, a łuk z 5 wygiętych belek o wymiarach 26 x 26 cm. Poszcze­gólne przęsła były pokryte z boku ołowianą blachą przybitą do łuków. Most ten został rozebrany w 1930 r. z powodu znacznych zniszczeń.
Od 17 marca 1865 roku do 17 października 1865 roku wybudowano most łyż-wowy we Włocławku. Długość mostu wynosiła 637,48 m. Most spoczywał na 80 łyżwach z blachy stalowej. Łyżwy
…]. Były to konstrukcje kratowo-belkowe systemu Longa (rys. 2.37) i Towna (rys. 2.38), kratowe systemu Howe'a (rys. 2.39 -r- 2.42), łukowo-kratownicowe systemu Burra oraz Thayersa jako od­miana systemu Burra [31]. Przęsła kratownicowo-beikowe opatentowane w USA przez Towna i Howe'a oraz inne weszły do budownictwa mostowego jako samo dzielne mosty lub pomocnicze konstrukcje do ich montażu (np. przy budowie Mostu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz