Rozwój kompetencji członka korpusu służby cywilnej-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój kompetencji członka korpusu służby cywilnej-Wykład  - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD XI - 11.05.2011 §3.
Członek korpusu służby cywilnej dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:
rozwija wiedzę zawodową , potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie; dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;
jest gotów do wykorzystania wiedzy zwierzchników , kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej - do korzystania z pomocy ekspertów;
zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania ;
w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie ;
jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji; życzliwy ludziom , zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania. §4.
Członek korpusu służby cywilnej jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności: nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym ;
nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;
w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkich uczestników , nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności;
od osób zaangażowanych w prowadzenie sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych ;
nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu;
szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej;
akceptuje ograniczenia możliwości podjęcia przyszłej pracy u osób, których sprawy były lub są prowadzone przez zatrudniający go urząd.

(…)


WYKŁAD XI - 11.05.2011
§3.
Członek korpusu służby cywilnej dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:
rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie;
dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;
jest gotów do wykorzystania wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz