Rozwój filozofii-filozofia spekulatywna, a naukowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój filozofii-filozofia spekulatywna, a naukowa - strona 1 Rozwój filozofii-filozofia spekulatywna, a naukowa - strona 2

Fragment notatki:

Rozwój filozofii. Filozofia spekulatywna, a naukowa. Od filozofii spekulatywnej do naukowej.
W starożytności rozwijać zaczęła się filozofia zwana spekulatywną, która przetrwała do połowy XIXw. Filozofia Spekulatywna znaczy: oderwana od życia, mniemająca większego znaczenia dla życia praktycznego ludzi; zajmuje się naukowym życiem(scholastyka), problemami akademickimi; oderwana od nauki, w swych rozważaniach nie uwzględnia wyników badań naukowych. Nie rozstrzyga problemów w sposób naukowy. Np scholastyka-najbardziej doniosła filozofia Średniowiecza, przedstawiciele: Św. Tomasz z Akwinu.
W średniowieczu za naukę główną i nadrzędną, co do nauk w ogóle i filozofii uznawano TEOLOGIE(naukę o Bogu), rozum został podporządkowany wierze, a nauka filozofia teologii. Wg. św. Tomasza filozofia miała spełnić rolę służebną wobec teologii, przez wiele wieków filozofia spełniała taką role będąc jak to określił Św. Tomasz-,,służką teologii”
Zmiany zachodzą dopiero w odrodzeniu/renesansie. Nauka i filozofia wywalczyły sobie wtedy pewną, lecz ograniczoną niezależność i samodzielność. Długo jednak jeszcze niebezpieczne dla filozofów było głoszenie poglądów, które podważały wiarę. Kościół stosował surowe sankcje, a dzieła umieszczono w indeksie ksiąg zakazanych.[1600r. Gordano Bruno spalony na stosie bo głosił to co było rozwinięciem poglądów Kopernika ,,O obrotach sfer niebieskich” ,wyciągnięty z indeksu w XIXw; Galileusz wieziony i zmuszony do odwołania swej historii]
W epoce w epoce nowożytnej wraz ogólnymi przemianami gospodarczymi i kulturowymi następuje intensywny rozwój nauk szczegółowych, co czyni coraz bardziej aktualnym problem filozofii do nauki. Czasy nowożytne(XVII-XVIII i 1poł. XIXw) to okres, w którym dominuje pojmowanie filozofii, jako,,królowej nauk”. To określenie wskazuje, że filozofia zajęła pozycję hegemoniczną w stosunku do nauk szczegółowych, czyli nauk w ogóle. Jakie przyczyny złożyły się na takie właśnie pojmowanie filozofii? Przy całej dynamice i ekspansywności nauk szczegółowych w czasach nowożytnych nie potrafiły objąć swym zasięgiem całej rzeczywistości. Filozofowie starali się te luki zapełnić, gdyż mieli ambicje dać całościowy obraz i wizję świata. W efekcie powstawały wysoce spekulatywne systemy filozoficzne, które oparte głównie na rozważaniach abstrakcyjnych popadały w sprzeczność z naukami opartymi na empiryzmie(doświadczeniu). Do najsłynniejszych systemów filozofii spekulatywnej w epoce nowożytnej należą systemy: Kartezjusza, Spinozy, Leibniza(w XVII), Canta(XVIII),Hegla(pocz.XIX).W swym najbardziej rozwiniętym kształcie omawiana filozofia wystąpiła w systemach idealistycznej, klasycznej filozofii niemieckiej(Cant, Hegl, Schelling).Hegl jako ostatni stworzył najwybitniejszy system f.spekulatywnej. Był to w filozofii okres lekceważenia faktów, czyli nauk szczegółowych, które choć niezbyt jeszcze rozwinięte to właśnie one a nie filozofia dostarczały wiedzy ścisłej, naukowej w pełnym tego słowa znaczeniu. Panowało przeświadczenie, że f. może narzucać swe zasady naukom szczegółowym, sama natomiast nie musi liczyć się z wynikami tych nauk. Przekonanie o wyższości f. nad nauką opierało się na założeniu że f. podejmuje problemy najważniejsze dla człowieka i może dostarczyć rozstrzygnięć ostatecznych, czyli dochodzić do prawd ostatecznych (absolutnych, wiecznych, niezmiennych). W czasach Hegla(na pocz.XIX)zarysował się konflikt między nauką a filozofią spekulatywna. Pojawia się pytanie: „Czy możliwa jest filozofia naukowa?” ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz