Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika - strona 1 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika - strona 2

Fragment notatki:

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA BEZ WINY PRACOWNIKA Przypadki:
Niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa: - dłużej niż 3 miesiące-gdy pracownik był zatrudniony w tym zakładzie krócej niż 6 mies. - dłużej niż łączny okres pobierania z tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 mies.- gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 mies. lub krócej, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem, albo chorobą zawodową
Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn: nie ok. wyżej trwających dłużej niż 1 mies. (choroba dziecka i opieka nad nim po wykorzystaniu zasiłku opiekuńczego).
Okres ochrony zaczyna biec od następnego dnia, gdy pracownik uzyskał niezdolność do pracy po wykonaniu swojej pracy na dzień dzisiejszy. Do okresu zatrudnienia zalicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracownika jak nastąpiło ono w wyniku przejęcia firmy etc.
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
Choroby zakaźnej lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną- trwająca łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył powyżej 50 roku życia do 14 dni w ciągu roku- zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia-chyba, że przepisy przewidują wyższe wynagrodzenie.
Wypadek przy pracy lub z pracy, a także choroba przypadająca w czasie ciąży (33 dni)- prawo do 100% wynagrodzenia.
Poddanie się badaniom lekarskim niezbędnym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi poddania się pobrania ich-100% wynagrodzenia. Oblicza się to wypłacanie wg. Zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności (w tym też dni wolne od pracy).
Za dłuższy niż wskazanych w pkt. Osobom tym przysługuje następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.
Okres wypłacania przez ZUS to 182 dni w przypadku zwykłych chorób, 270 dni dla osób chorych na gruźlicę, albo chorobę w ciąży. Jest to okres ochronny bez wypowiedzenia umowy. Po tym czasie pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Niezdolność do pracy można traktować na równi z możnością wyk. pracy:
W wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach
Z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego-uniezależnienie się od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
Wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców. Zasiłek chorobowy przysługuje tez po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego osobie, która stała się niezdolna do pracy bez przerwy co najmniej 30 dni : nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, nie później niż w ciągu 3 mies. od ustania tytułu - choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz