Rozwiązanie spółki partnerskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie spółki partnerskiej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Rozwiązanie spółki
9Zgodnie z art. 98 § 1 k.s.h. rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
2) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,
3) ogłoszenie upadłości spółki,
4) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
5) prawomocne orzeczenie sądu.
W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Termin ten określony jest w art. 114 k.c. i wynosi trzysta sześćdziesiąt pięć dni.
Przepisy art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku:
1) śmierci partnera,
2) ogłoszenia upadłości partnera,
3) wypowiedzenia umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.
Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, aczkolwiek muszą być zachowane wymagania stawiane partnerom.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz