Roztropność i sprawiedliwość-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roztropność i sprawiedliwość-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Roztropność - w języku polskim oznacza rozwagę polegającą na umiejętności prawidłowego rozumowania (łac. „Prudencia” - przewidywać).
Roztropności trzeba się uczyć. Człowiek jest roztropny wtedy, kiedy sprawnie rozumuje, przewiduje konsekwencje własnego działania, zdolny jest dostrzec zło. Od roztropności zależy możliwość poznania złych ludzi i pamięć na rzeczy przeszłe, oraz rozumienie współczesności. Roztropność oznacza dobre wyczucie sytuacji i trafność oceny przypadków wyjątkowych. Wg Tomasza z Akwinu istnieją 3 zasadnicze akty roztropności:
Rozważanie i szukanie rady
Osąd (ocena sytuacji)
Nakaz działania (wykonanie czynności)
8 składników roztropności: rozumność, bystrość, wierna pamięć, łatwa pojętność, umiejętność przewidywania, przezorność, otwartość, wrażliwość intelektualna.
Roztropność oznacza, że nie należy stawiać własnej tezy, tylko szukać tego, co jest prawdziwe i słuszne. Wadami przeciwnymi roztropności są: nieroztropność, przebiegłość, cwaniactwo. CEL NIE UŚWIĘCA ŚRODKÓW !!!
Sprawiedliwość w powszechnym odczuciu odnosi się do rzeczy (oddać każdemu, co mu się należy), jednak to przede wszystkim właściwa relacja wobec drugiego człowieka ze względu na jego godność. Jest to chęć respektowania słusznych uprawnień i obowiązków. Podmiotem sprawiedliwości jest wola człowieka przejawiająca chęć respektowania słusznych uprawnień i obowiązków. Celem sprawiedliwości jest dobro osoby i dobro wspólne. W relacjach dziennikarskich to prawo innych ludzi do prawdy, wolności i słowa. Sprawiedliwość winna regulować także prawa rzeczowe. Dla dziennikarza cnota sprawiedliwości jest fundamentalna. To uszanowanie niezbywalnych praw każdego człowieka. Ich zachowanie jest podstawą właściwych stosunków międzyludzkich. Dla pojedynczego człowieka sprawiedliwość jest gwarancją bezpieczeństwa. Na straży praw niezbywalnych stoi cnota i norma sprawiedliwości. Cnota sprawiedliwości to troska o zachowanie właściwej miary w osądzie ludzi. Sprawiedliwość wymaga też męstwa. Można powiedzieć, że w wymiarze sprawiedliwości zawarta jest istota powołania dziennikarskiego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz