Rozpoznawanie masywów skalnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpoznawanie masywów skalnych - wykład - strona 1 Rozpoznawanie masywów skalnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rozpoznawanie masywów skalnych
Masywy skalne rozpoznaje się na ogół w związku z projektowaniem budowli (np. zapór, tuneli itp.j. Obszar podlegający rozpoznaniu zależy od wymiarów budowli i strefy oddziaływania. Stopień szczegółowości rozpoznania zależy natomiast od etapów projek­towania. Rozpoznawanie masywu skalnego zaczyna się od zapoznania z ogólną budową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi rejonu, w którym jest on zlokalizowany.
Rozpoznanie masywu skalnego obejmuje określenie:
morfologii terenu,
waranków geologiczno-inżynierskich (właściwości fizyczne i mechaniczne pod­łoża) wraz z prognozą ich zmian podczas wykonywania i eksploatacji budowli.
Rozpoznanie powinno umożliwić opis masywu skalnego pod względem:
niejednorodności mineralogiczno-petrograficznej i strukturalnej,
nieciągłości,
anizotropii właściwości fizycznych i mechanicznych (głównie: wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, modułów sprężystości i odkształcenia).
Masyw skalny rozpoznaje się za pomocą różnych metod badawczych, zaczynając od metod ogólnych (fotointerpretacja geologiczna zdjęć lotniczych, metody fotogrametrycz­ne, kartowanie odsłonięć naturalnych, polowe lub laboratoryjne określanie wskaźników skał itp.), a następnie przechodząc do metod szczegółowych (wyrobisko górnicze, polowe wyznaczanie parametrów fizycznych i mechanicznych skał), w celu opracowania modeli fizycznych i mechanicznych masywów skalnych oraz oceny geotechnicznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz