Różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą - strona 1

Fragment notatki:

Różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą Kryterium oceny Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza Użytkownicy Głównie zewnętrzni Głównie wewnętrzni Wymagania prawne Regulacje prawne:
ustawa o rachunkowości, kodeks handlowy, prawo podatkowe, międzynarodowe standardy itp. Brak regulacji prawnych bowiem sporządzania jest na potrzeby kierownictwa jednostki. Przyjęte zasady Stosuje jednolite zasady nadrzędne.
Może stosować każdą użyteczną dla podejmowania decyzji zasadę. Dokładność Zachowuje wymagane cechy dokładności
prawidłowości
ciągłości (jednolitości?)
sprawdzalności (rzetelności?)
istotności
Zorientowana jest na istotność
szybkość
koszt informacji (mniej dokładana) zrozumiałość? Wymiar czasowy Odwzorowuje zdarzenia przeszłe (ex post).
Opiera się na danych z przeszłości (ex ante)i przyszłości. Częstotliwość Obowiązuje ścisła periodyzacja (rok obrotowy, kwartał) Analizuje różny okres w zależności od potrzeb. Zakres sporządzanych sprawozdań Dotyczy całego przedsiębiorstwa.
Dotyczy działów, sekcji, produktów, kanałów sprzedaży. Rodzaj danych objętych pomiarem Pomiar wartościowy danych historycznych.
Pomiar danych finansowych i niefinansowych ilościowych i jakościowych. Na co jest położony nacisk? Terminowość
Bezbłędność Szybkość
Użyteczność Charakter Obligatoryjny Fakultatywny ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz