Różnica pomiędzy systemem kapitalizacji odsetek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnica pomiędzy systemem kapitalizacji odsetek-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Różnica pomiędzy systemem kapitalizacji odsetek  a systemem repartycyjnym finansowania świadczeń emerytalno-rentowych: Jeżeli wzrost gospodarczy jest ujemny to ani system repartycyjny ani system oparty na kapitalizacji nie jest w stanie zapewnić realności świadczeń ubezpieczeniowych a tym  bardziej ich wzrostu w stosunku do wnoszonych sładek.Żródłem relatywnie  większych świadczeń emerytalnych może być wówczas- w ujęciu globalnym -tylko wzrost gospodarczy.Jeżeli odpowiedzialność finansową za ubezpieczenia społ. ponosi państwo, to wprzypadku złej koniunktury złagodzenie negatywnych skutków dotyczących poziomu świadczeń jest możliwe przez cięcie wydatków na inne cele.Taka działalność państwa ma jednak swoje granice.Jeżeli system emerytalno-rentowy opiera się na zasadzie kapitalizacji, to poziom wypłacanych świadczeń i ich realność zależą od sytuacji na rynkach finansowych,a zwłaszcza na rynku kapitałowym.To z kolei jest ściśle powiązane z sytuacją w realnej sferze gospodarki,tj. z tempem wzrostu gospodarczego,produkcją,inwestycjami ,konsumpcją itd.Ewentualny negatywny wpływ sytuacji na krajowych rynkach finansowych na fundusze emerytalno-rentowe można ograniczyć przez inwestowanie na rynkach zagranicznych.Jednak do kwestii tej trzeba podchodzic z należytą ostrożnością,gdyż wiązać się to może z jeszcze większym ryzykiem niż tym,które występuje na krajowych rynkach finansowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz