Różnica między prewencją (profilaktyką) a promocją zdrowia - porównanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 7602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnica między prewencją (profilaktyką) a promocją zdrowia - porównanie - strona 1

Fragment notatki:

Różnica między prewencją (profilaktyką) a promocją zdrowia
prewencja
- skierowana jest do grup ryzyka, których celem jest najczęściej wczesne wykrycie choroby (przesiewowe)
- związana z paradygmatem biomedycznym
- edukacja zorientowana jest na zapobieganie chorobom. Upowszechnia się zalecenia regulujące styl życia - sposób zachowania
człowieka tak, by nie prowadził on do pojawienia się choroby
- wg WHO w programie ʻZdrowie dla Wszystkichʼ określono cele:
cel 11 - zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia
cel 12 - zwiększenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i jej usprawnienie
cel 14 - usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy i sutka
cel 16 - stworzenie warunków umożliwiających ludziom niepełnosprawnym włączenie się lub całkowity powrót do czynnego życia
promocja
- związana z paradygmatem socjoekologicznym
- posługuje się modelem zorientowanym na zdrowie i jego potęgowanie.
- obiektem oddziaływania promocji zdrowia jest cała populacj
cel 1 - zwiększenie aktywności fizycznej ludzi
cel 2 - poprawa sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności
cel 3 - zmniejszenie powszechności palenia tytoniu
cel 4 - mniej alkoholu
cel 5 - mniej subs. psychoaktywnych
cel 6 - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa
cel 7 - promocja zdrowia psychicznego
cel 8 - zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy, nauki oraz skutków zdrowotnych
RÓŻNICA: odmienne intencje działań obu akcji (promocji i prewencji), dla których są podejmowane.
Dla przykładu systematyczna aktywność ruchowa może być traktowana jako działanie potęgujące zdrowie przez korzystny wpływ na
wydolność fizyczną i inne czynniki zdrowia pozytywnego (podejście promocyjne) lub jako przeciwdziałanie chorobie wieńcowej p
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz