Rozmyślania przemyskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozmyślania przemyskie - strona 1 Rozmyślania przemyskie - strona 2 Rozmyślania przemyskie - strona 3

Fragment notatki:

ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIE
1. POCZĄTEK * na początku autor pisze o tym, iż ewangelie opisują nauczanie Jezusa, liczne cuda i dziwy przezeń dokonane, jednak pomijają te, które miały miejsce do dziewiętnastego dwudziestego roku życia, tj. nie zostały one spisane w ewangeliach ( nie dlatego, że były nieistotne, lecz dlatego, iż wiadomy był jego święty żywot). Autor podejmuje się spisania ( na podstawie różnych ksiąg) cudów uczynionych prze Jezusa. Autor czyni to ze skromnością, jest pełen pokory. 2. ZWIASTOWANIE ( miłego Jezusa - wskazuje na głęboką pobożność autora) Opis zwiastowania: Przybycie do Maryi anioła Gabriela, który zapowiada zbawienie ludzkości. Gabriel pociesza przerażoną Maryję tłumacząc jej, że została w szczególny sposób umiłowana przez Boga, a syn, którego porodzi będzie „królować w domu Jakubowym na wieki”. Maryja pyta anioła, jakże ma począć syna, skoro ślubowała dziewictwo i czystość Bogu, jednak ten informuje ją, iż zostanie natchnięta Duchem Świętym. Gabriel wspomina również o jej ciotce, Elżbiecie, które znajduje się w stanie błogosławionym ( pomimo starszego), również za sprawą bożą. Maryja zgadza się, nazywając się służebnicą bożą. 3. O NARODZENIA SYNA BOŻEGO Z DZIEWICE MARYJEJ Opis narodzin Jezusa ( autor powołuje się na słowa św. Jana, nazywa go Złotoustym ):
Maryja wraz z Józefem udali się na osiołku i wole do Betlejem ( było to zapowiedziane przez proroków) do którego, z powodu spisu ludności przybyło wielu ludzi ( Maryja i Józef byli z pokolenia Dawida). Józefowi, który karci Maryję ( mówiła, że widzi dwa ludy: weselący się i płaczący) objawia się dzieciątko w śnieżnym odzieniu i tłumaczy mu, że lud płaczący to Żydzi, którzy odstąpili od Boga, zaś weselący się to poganie, powracający do Boga ( błogosławienie ludzkości z rodu Abrahamowego), dojście do Betlejem, Józef prosi o pomoc przy porodzie kobiety celem oporządzenia dzieciątka. 4. MODLITWY MARYI I ROZMYŚLANIA Modlitwy Maryi i rozmyślania o królestwie niebieskim. Maryja pełna radości, ogarnięta światłością, dostrzegła aniołów dzierżących dzieciątko. Anieli jęli pomagać jej oraz oddawać cześć i chwałę jej oraz dzieciątku. Maryja ujrzawszy dzieciątko, klęknęła, oddała mu hołd , otuliła rąbkiem i przytuliła. Józef zobaczywszy Syna Bożego padł na kolana, oddał mu hołd i chwalił Boga. TUTAJ URYWA SIĘ TENŻE USTĘP 5. CUDA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W CZASIE NARODZIN JEZUSA Autor nie ma pewności, jednak opisuje owe dziwy na chwałę Jezusa: - w Rzymie fontanna płynęła najprawdziwszym olejem - cesarz rzymski, Augustus, wśród gwiazd spostrzegł obraz dziewicy dzieciątkiem na ręku ( proroctwo Sybilli, która przepowiedziała narodziny króla z dziewicy, panującego na ziemi i w niebie); cesarz kazał zrzucić swój słup na chwałę narodzonego króla

(…)

… apostołów. 17. BŁAGANIA MARYI, BY JEZUS NIE UMIERAŁ ZA GRZECHY LUDZKIE ORAZ ODPOWIEDŹ JEZUSA
- Maryja pokornie wraca się do Jezusa ( nazywa go miłym dzieciem i synem, synkiem najmilszym ) by nie godził się na śmierć, prosi o to, ponieważ nie chce cierpieć - powołuje się na najwyższe instynkty macierzyńskie ( karmienie piersią, fizyczny związek wynikający z urodzenia Jezusa właśnie przez nią ), błaga…
… na dwóch osłach ( na jednym Maryja z dzieciątkiem, na drugim zaś niezbędne rzeczy, towarzyszyli im również trzej parobkowie oraz „ dziwka służebna” ). Droga, która prowadziła do Egiptu była niezwykle trudna, prowadziła przez puszcze oraz liczne wyboje. 7. HISTORIA O STWORZENIU PRZEZ JEZUSA STUDNI I WYWIEDZENIE Z NIEJ WODY Podczas wędrówki Józefa i Maryi z dzieciątkiem w pewnym momencie zabrakło im wody…
…. POWRÓT MARYI I JÓEFA DO ZIEMI ŻYDOWSKIEJ Powrót Józefa ze świętą rodziną do Ziemi Świętej ( było to przykazanie anioła). Droga była ciężka i męcząca: brak wody pitnej, upały, deszcze, brak miejsca noclegu ( nierzadko nocowali pod gołym niebem), Maryja pomagała w przeprawie ( bardzo rzadko wsiadała na osła). Dotarcie do Ziemi Świętej; na wieść o tym, że rządy sprawuje tam Archalaus zarzuca ten pomysł i po ukazaniu mu się anioła udaje się do Nazaretu 10. OPOWIEŚĆ O JEZUSIE, KTÓRY BEZ USZCZERBKU NA ZDROWIU PRZENIÓSŁ ROZRZAŻONE WĘGLE Jezus na prośbę swojej matki, Maryi, przenosi w swej suknie rozżarzony węgiel. Dzieci chciały uczynić to samo co on, jednak podpaliły sobie suknie, winą zaś za to obarczały czarownika ( Jezusa?) mówiąc rodzicom, iż to on kazał im wsadzać w suknie rozżarzony węgiel. Tamci zaś…
… jest synem bożym, inny zaś, że korzysta z pomocy samego szatana ( czarnoksiężnik) 12. OPIS CNÓT I FIZJONOMII JEZUSA
- wielebny w obyczajach - „w ciele krasny” ( piękny, urodziwy) - uczynny, wdzięczny - los obdarzył go obliczem radosnym i pięknym, bez jakiejkolwiek skazy 13. OPIS SKÓRY JEZUSA AUTORSTWA JOANNES DAMASCENUS - „skóra biała jak mleko, a światła jak liliowe krasy”, lekko opalony
14. OPIS WŁOSÓW…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz