Rozkład współczesnego zlodowacenia na kuli ziemskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkład współczesnego zlodowacenia na kuli ziemskiej - strona 1 Rozkład współczesnego zlodowacenia na kuli ziemskiej - strona 2 Rozkład współczesnego zlodowacenia na kuli ziemskiej - strona 3

Fragment notatki:

Rozkład współczesnego zlodowacenia na kuli ziemskiej lód na obszarze lądowym - zawiera ok. 75% całej wody z lądów kriosfera - powłoka lodowa na obszarze lądowym
różne typy lodu:
dominacja lodu lodowców i lądolodów (lód lodowcowy)
lód gruntowy
lód na rzekach
pokrywa śnieżna
stałe zlodzenie na basenach oceanicznych (np. na Atlantyku) - lód morski
Lód lodowcowy bardzo duże znaczenie w funkcji obiegu wody
12 dni - szybkie tempo wymiany wody w rzekach
czas wymiany wody dla całego świata - średnio 10 tys. lat
dla Atlantyku - 200 tys. lat
wpływa na utrzymanie poziomu Oceanu Światowego (po stopnieniu - podniesienie poziomu o 95m)
biorąc pod uwagę izostazję - podniesie się o 50-60m
zjawisko występujące we wszystkich strefach morfoklimatycznych
wielkość pokrycia terenu lodem lodowcowym nie jest proporcjonalna do powierzchni kontynentów (np. w Azji - duża pow. kontynentu, ale % pokrycie lodem niewielkie)
ok. 10-11% kuli ziemskiej (powierzchnia lądowa) przykryte współczesnym zlodowaceniem
Występowanie zlodowacenia - czynniki: o charakterze globalnym
wykształcenie stref klimatycznych
o charakterze regionalnym i lokalnym Czynniki globalne: klimatyczne
gł. suma opadów atmosferycznych (istotne czy śnieżne czy deszczowe)
średnia roczna temp. (istotne są temperatury letnie - które pozwalają na utrzymanie pokrywy i przekształcenie w lód firnowy a potem lodowcowy)
wiatr (akumulacja i wywiewanie śniegu)
geograficzne
ukształtowanie powierzchni (wpływ na klimat; decyduje o możliwości gromadzenia śniegu, a potem lodu)
rzeźba terenu (ważna jest ekspozycja stoku - ekspozycja na wiatry przynoszące wilgoć i opady; w cieniu opadowym - rozwój zlodowacenia jest mniejszy)
wysokość (wyżej jest większe zasilanie)
wielkość masywów górskich i ich zwarcie (duży, zwarty masyw - w jego wnętrzu mniejsze zasilanie)
występowanie w górach miejsc gromadzenia się śniegu i lodu (zagłębienia, np. nisze źródliskowe; płaskie odcinki dolinne) Czynniki lokalne endogeniczne
zjawiska wulkaniczne; trzęsienia ziemi
Linia wieloletniego śniegu - oddziela obszary, na których dominuje akumulacja od obszarów, na których dominuje ablacja
Linia może mieć dwojaki charakter : uwarunkowana klimatycznie (wiąże się z zasilaniem) uwarunkowana topograficznie Czyli dany obszar może znajdować się powyżej granicy uwarunkowanej klimatycznie, ale jeśli nie spełnione są uwarunkowania topograficzne, to nic z tego.


(…)

… śniegu:
strefa zwrotnikowa
najwyżej - na wysokości ok. 6500m
brak zasilania opadami; brak wilgoci - suche powietrze
np. niektóre obszary andyjskie
strefa równikowa
ok. 4500-5000m
duża wilgotność powietrza; wysokie sumy opadów (gł. deszcz)
w kierunku biegunów
linia zbliża się do poziomu morza
na półkuli S - już na szerokości geogr. 65° linia osiąga poziom oceanu
na półkuli N - linia utrzymuje się dłużej powyżej poziomu morza (do 83°) - szerokość, na której znajduje się Ziemia Franciszka Józefa
różnica w przebiegu granicy na półkulach spowodowana jest:
rozkładem oceanów (na S - duże powierzchnie)
prądami morskimi (np. na N - Prąd Zatokowy i jego odnogi)
asymetria w regionach
działają czynniki lokalne; np.:
ekspozycja pasm górskich na wiatry przynoszące opady
działalność wulkaniczna (ciepło geotermalne)
np. Islandia
na pd. skłonach wyspy linia na wysokości 650m
wewnątrz - 1500m
na pd. - 1200m
powód: ciepły prąd morski powodujący opady (opady nawet 4000mm)
np. Góry Skandynawskie
pd. część od strony morza - 1200m
pd. część od strony lądu - 1800m
powód: przebieg pasma; ekspozycja na wiatry
pn. część od morza - 700m
pn. część od lądu - 1800m
Formy występowania lodowców:
lodowce niezależne od rzeźby…
… cały teren
wypełniają doliny, wykorzystują obniżenia grzbietów górskich, przelewają się przez grzbiety i łączą tworząc sieci
lodowce przedgórskie (piedmontowe)
główna masa lodu jest zgromadzona na przedpolu gór
zasilanie przez strumienie lodowe, spływ z gór
np. Malaspina na Alasce (typ nazywany czasami malaspina)
lodowce górsko-dolinne
przebieg zależny od kształtu dolin górskich
odmiana alpejska (klasyczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz