Rozdział XXXXIII- Przyrzeczenie publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdział XXXXIII- Przyrzeczenie publiczne - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział XXXXIII: Przyrzeczenie publiczne
1. Przyrzeczenie publiczne Przyrzeczenie publiczne jest to przyrzeczenie polegające na stosownym ogłoszeniu, że za wykonanie lub za najlepsze wykonanie oznaczonej czynności przyżekający spełni określone świadczenie.(nagroda)
Ogłoszenie staje się publiczne gdy może sotrzeć do szerszego kręgu osób. Nie jest konieczne podanie tu terminu wykonania świadczenia, jednak gdy termin został oznaczony spełnienie świadczenia po tym terminie nie rodzi po stronie ogłaszającego obowiązku spełnienia swojego świadczenia. Odwołania przyrzeczenia dokonuje się poprzez ogłoszenie w takiej samej formie jak poprzednie przyrzeczenie Skutki prawne Prawo do określonej nagrody nabywa ten kto spełni wymagania określone w przyrzeczeniu publicznym i staje się on wierzycielem osoby przyżekającej nagrodę i ma roszczenie o wydanie świadczenia. Jeśli świadczenie wykona niezależnie od siebie kilka osób, każdej z nich należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba że została przyrzeczona tylko jedna nagroda(otrzyma ją osoba która pierwsza spełniła świadczenie) - wyjątkiem od tej zasady jest nagroda konkursowa(ocena komu i w jakiej wysokości należy się nagroda przypada przyrzekającemu). Przyżekający może zastrzec w ogłoszeniu, że świadczenie nagrody stanowi jednocześnie ekwiwalent za nabycie przez niego praw do dzieła, które zostało wykonane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz