Rozdział XXXVIII- renta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdział XXXVIII- renta - strona 1 Rozdział XXXVIII- renta - strona 2

Fragment notatki:

Rozdział XXXVIII: Renta
1. Umowa renty i jej unormowanie Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Charakter osobisty renty wynika :
z tradycyjnego ujęcia renty
z wzmianki zawartej w art. 905 kc
z przepisu stanowiącego, że do pozaumownych stosunków rent stosuje się odpowiednio przepisy o rentach do umowy renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednie przepisy o umowie sprzedaży umowa renty wymaga ustanowienia jej na pewien okres. Renta ma elementy umowy losowej Zawarcie umowy Wymóg zachowania formy pisemnej, a gdy chodzi o ustalenie renty nieodpłatnej konieczna jest forma aktu notarialnego Skutki prawne kiedy renta jest odpłatna strona uzyskująca rentę jest zobowiązana do wykonania swego świadczenia wobec kontrahenta i z tego tytułu może ponosić odpowiedzialność na zasadach dotyczących sprzedaży może także odpowiadać z tytułu rękojmii (gdy jej świadczeniem wzajemnym było przeniesienie rzeczy)
gdy umowa renty jest uznawana jako umowa wzajemna(zależy to od stosunku stron do tej umowy), mają tu zastosowanie odpowiednie przepisy o wstrzymaniu się z wykonywaniem świadczenia jeśli nie ustalono innych terminów wypłacania renty pieniężnej wypłacana jest ona w okresie miesięcznym z góry, jeśli chodzi o rzeczy oznaczone co do gatunku to w takim przypadku należy je uiszczać w terminach wynikających z właściwości świadczenia i celu renty W przypadku śmierci rento-biorcy:
gdy dożyje dnia płatności renty z góry, jest ona wypłacana w przypadku renty płaconej z dołu istnieje obowiązek zapłaty renty tylko do dnia w którym obowiązek ustał(śmierci)
kwestią wątpliwą jest możliwość przeniesienia renty ze względu na jej osobisty charakter. (ewentualnie za zgodą obciążonego )\
Zakończenie stosunku rentowego gdy termin oznaczony z upływem terminu
wcześniej w razie śmierci uprawnionego gdy termin nie jest oznaczony a z treści umowy można wnosić, że jest dożywotnia ze śmiercią uprawnionego
gdy umowa nieodpłatna dodatkowo
przez odwołanie obciążonego
Przedawnienie Prawo do renty nie ulega przedawnieniu
Prawo do poszczególnych świadczeń rentowych przedawnia się z upływem lat 3 według ogólnych zasad dotyczących świadczeń okresowych 2. Renty ze źródeł pozaumownych Wchodzą tu w rachubę renty, dla których tytułem są przepisy ustawy jak w przypadkach rent alimentacyjnych, występujących jako odszkodowanie. W braku przepisów szczególnych przepisy dotyczące rent umownych . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz