Równowaga chemiczna i prawo działania mas- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Stopień przereagowania : miara zaawansowania reakcji chemicznej gdzie: Stan równowagi W stanie równowagi chemicznej reakcje (w lewo i w prawo) przebiegają nadal, ale ich szybkości są jednakowe. Osiągnięta równowaga nosi charakter równowagi dynamicznej
dla reakcji aA +bB  cC + dD Stała Kc (stała równowagi) jest wielkością bezwymiarową
są jeszcze: stała ciśnieniowa Kp i stała równowagi wyrażona przy pomocy ułamków molowych Kx
Prawo działania mas
W danej temperaturze, substraty reagują ze sobą tak długo, dopóki stosunek iloczynu stężeń produktów do iloczynu stężeń substratów reakcji nie osiągnie wartości stałej, charakterystycznej dla tej reakcji.
Położenie stanu równowagi a wpływ czynników zew
wpływ ciśnienia Jeśli reakcja przebiega w prawo to sumaryczna liczność, maleje. A więc ciśnienie ogólne też maleje.
Odwrotnie jest gdy reakcja przebiega w lewo - ciśnienie wówczas rośnie.
Jak się zachowa układ gdy zwiększymy ciśnienie?
- układ będzie się starał tej zmianie przeciwstawić,
- równowaga przesuwa się w prawo,
- ale wartość stałej Kp się nie zmieni.
Prawo przekory = Reguła LaChatelier Brauna
Przy zmianie jednego z parametrów zewnętrznych (np. ciśnienia) równowaga chemiczna przesuwa się w takim kierunku, aby przeciwdziałać tej zmianie.
wpływ stężenia reagenta przesunie się tak, aby „przereagować” ten reagent
wpływ temperatury jeśli reakcja jest egzotermiczna i zwiększymy temperaturę reakcja przesunie się w lewo
jeśli reakcja jest endotermiczna i zwiększymy temperaturę reakcja przesunie się w prawo
na odwrót jeśli temperaturę będziemy zmniejszać
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz