Równania o zmiennych różniczkowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równania o zmiennych różniczkowych - omówienie - strona 1 Równania o zmiennych różniczkowych - omówienie - strona 2 Równania o zmiennych różniczkowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 1  Równania o zmiennych rozdzielonych      ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Równaniem różniczkowym I-go rzędu nazywamy:  a).        , , 0 F x y x y x    b).        , , ' 0 F x y x y x    c).      , , 0 F x y y x    d).    , 0 F x y       Pytanie 2  Rozwiązanie ogólne równania różniczkowego I-go rzędu to:  a). rodzina rozwiązao szczegółowych  b). jedyne rozwiązanie równania   c). rodzina rozwiązao – funkcji różniących się o stałą   d). stała    Pytanie 3  Rozwiązanie szczególne to:  a). dwie wybrane funkcje z równania ogólnego  b). funkcja stała  c). stała C wyznaczona z równania ogólnego  d). jedna wybrana funkcja z równania ogólnego.    www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 4  Rozwiązanie równania różniczkowego I-go rzędu w układzie współrzędnych to rodzina funkcji, czyli:  a). krzywe w układzie współrzędnych  b). parabole w układzie współrzędnych  c). proste w układzie współrzędnych  d). wybrana krzywa układzie współrzędnych    Pytanie 5   Rozwiązanie równania różniczkowego I-go rzędu to funkcja:  a).    y x     b).    ' y x     c).    , y x y     d).    ' , y x y       Pytanie 6   Rozwiązanie ogólne równania różniczkowego I-go rzędu ma postad:  a).    y x     b).    , y x C     c).    , y x y     d).    ' , y x C           www.etrapez.pl  Strona 4    Pytanie 7   W rozwiązywaniu równao różniczkowych o zmiennych rozdzielonych można wyróżnid etapy:  a)  Obustronnego całkowania, potem rozdzielania zmiennych, potem wyznaczenia  rozwiązania w postaci jawnej  b)  Rozdzielenia zmiennych, potem obustronnego całkowania, potem wyznaczenia  rozwiązania w postaci jawnej  c)  Rozdzielenia zmiennych, potem obustronnego różniczkowania, potem wyznaczenia  rozwiązania w postaci jawnej  d)  Całkowania i różniczkowania    Pytanie 8   Mając równanie:  2 2 1 y x dy dx   -  co należy wykonad na tym etapie zadania?  a)  Obustronnie scałkowad  b)  Rozdzielid zmienne  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz