Rousseau - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rousseau - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Rousseau:
umowa społeczna Przejście od stanu natury do życia w państwie
w niej postulat wszystkich jednostekႮ maja one wszystkie po utworzeniu państwa uczestniczyć w rządzeniu na zasadzie równości;
nie ogranicza równości człowieka - ten podlega tylko prawu pozytywnemu, na które dobrowolnie się zgodził; a nie innym ludziom;
ludzie są nadal równi - utożsamienie grupy rządzących i rządzonych;
ma charakter społeczny (sytuacja jedn. jest rozpatrywana z punktu całego społeczeństwa); celem państwa jest korzyść wszystkich , a nie jednostek czy grup;
wymaga poddania się prawu, rezygnacja ze stanu natury i poddanie się stanu społecznemu.
wola powszechna/ demokracja bezpośrednia
jej najklarowniejszym wyrazem umowa społeczna;
to nie wola, bo istnieje potrzeba reprezentowania interesu wszystkich;
najważniejszym elementem woli indywidualnej;
wola jej sposobem wykrycia;
teoria zwierzchnictwa ludu (anty przedstawicielstwu, instytucjom pośredniczącym, posłom) Ⴎzwolennik referendum;
ဪjest nieomylne
ဪniepodzielne
ဪniezbywalne
ဪjedynym sposobem realizowania woli powszechnej
zwolennikiem udziału wszystkich obywateli we władzy, wiąże bowiem najściślej równość z wolnością
ustawy winny być uchwalane przez wszystkich pełnoletnich obywateliႮ zwolennik demokracji bezpośredniej, nie wymaga jednak jednomyślności, wystarcza większość.
Wola jest powszechna gdy jej treść jest zgodna z interesem całości. Zwierzchnictwo ludowe można interpretować jako formę, zaś treścią jest wola powszechna interpretowana jako racjonalny interes wszystkich członków społeczeństwa. Dla zagwarantowania woli powszechnej wystarcza zasada większości głosów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz