Rola przestrzeni w spójności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola przestrzeni w spójności - strona 1 Rola przestrzeni w spójności - strona 2

Fragment notatki:

Rola przestrzeni w spójności Spójność terytorialna jest efektem procesu rotterdamskiego. Proces rotterdamski - kilka dokumentów, które podkreślają wagę spójności terytorialnej w polityce regionalnej.
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej przyjęta w 2007r.
Europejska Zielona Księga w Sprawie Spójności Terytorialnej przyjęta w 2008r.
Traktat Lizboński rozszerzył działania państw członkowskich wskazując na konieczność wspierania obok spójności ekonomicznej i społecznej - również terytorialnej.
Spójność ekonomiczna - ograniczanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Harmonizacja funkcjonowania całego układu ekonomicznego i możliwie pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w jego częściach składowych.
Utworzenie wspólnego rynku i wspólna waluta - największe osiągnięcia w tym aspekcie spójności. Postęp mierzony PKB.
Spójność społeczna - zdolność społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim obywatelom, minimalizowania rozbieżności między nimi i unikania polaryzacji społecznej. Dostęp do opieki społecznej i zabezpieczenia emerytalnego. Efektem jest swoboda przemieszczania, osiedlania się i podejmowania pracy.
Postęp mierzony wskaźnikiem poziomu wynagrodzeń.
Spójność terytorialna - nie ma jednej definicji:
Ten wymiar spójności, który umacnia i uzupełnia spójność ekonomiczną oraz społeczną,
Narzędzie, ale też efekt otrzymywania spójności ekonomicznej i społecznej,
Spójność terytorialna wiąże się z działaniami poprawiającymi niedoskonałe zagospodarowanie przestrzenne,
Wzrost poziomu integracji terytorialnej (poprawa dostępności przestrzennej)
W jej ramach działa Europejska Współpraca Terytorialna.
Problem dostępności przestrzennej - gdyby w izochronie 100-150 km od Poznania można było dojechać w godzinę do aglomeracji Poznania, to znacznie poprawiłaby się spójność terytorialna. Następowałaby tzw. Redystrybucja dochodów, gdyż środki zarabiane w Poznaniu zostałyby wydane w promieniu 150 km od niego. Jednak poprawa dostępności przestrzennej powoduje migracje najlepiej wykształconych pracowników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz