Rola państwa na współczesnych rynkach finansowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola państwa na współczesnych rynkach finansowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rola państwa na współczesnych rynkach finansowych                   Jednym z najważniejszych uczestników rynku finansowego jest państwo, które występuje w roli podmiotu: 1.      1.    Regulującego i kontrolującego.   Pomimo panującej tendencji do deregulacji procesów gospodarczych, rynek finansowy wciąż jest sferą działalności, w której regulacyjne i kontrolne funkcje państwa są bardzo rozbudowane .We wszystkich współczesnych państwach o rozwiniętej infrastrukturze rynku finansowego podstawowe jego segmenty są przedmiotem regulacji ustawowej oraz przedmiotem nadzoru wyspecjalizowanych instytucji nadzorczych (takich jak komisje papierów wartościowych, nadzór ubezpieczeniowy, bankowy). Instytucje te czuwają nad przestrzeganiem obowiązującego prawa przez podmioty należące do najważniejszego sektora rynku finansowego, tj. do    sektora bankowego, ubezpieczeniowego, publicznego rynku papierów wartościowych. 2.     2.     Oddziałującego na koniunkturę gospodarczą.     Współczesne państwa starają się wpłynąć na sytuację gospodarczą za pomocą określonych narzędzi polityki makroekonomicznej. Wśród tych narzędzi najważniejsze to: polityka pieniężna i polityka fiskalna. W ostatnich latach zdecydowany priorytet w tym zakresie przyznaje się polityce pieniężnej. Prowadząc ją bank centralny w pewnym sensie posługuje się rynkami finansowymi i wpływa na sytuację na tych rynkach. Rynek finansowy jest mechanizmem transmisji polityki pieniężnej, zaś bank centralny, używając różnych narzędzi polityki pieniężnej, determinuje sytuację na rynku finansowym, wpływając na takie podstawowe wielkości, jak rozmiary podaży pieniądza i poziom stóp procentowych. 3.     3.    Zawierającego transakcję na tym runku.     Państwo występuje na rynku finansowym jako zwykły jego uczestnik, najczęściej zgłaszający zapotrzebowanie na kredyt. Często zdarza się, że rząd oraz samorządy lokalne nie dysponują zasobami pieniężnymi potrzebnymi do zrealizowania planowanych w danym okresie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, wobec tego muszą konkurować z innymi podmiotami o oszczędności dostępne na rynku. Państwa są z reguły największymi kredytobiorcami na rynku finansowym., dlatego w znacznym stopniu wpływają na warunki panujące na tym rynku, w szczególności na poziom stóp procentowych czy dostępność funduszy pożyczkowych dla podmiotów należących do innych sektorów instytucjonalnych gospodarki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz