Rola norm prawnych i etycznych w administracji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola norm prawnych i etycznych w administracji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

7. Rola norm prawnych i etycznych w administracji. Zasady komisji Lorda Nolana z 1994 roku.
W 1944 w Wielkiej Brytanii w związku z serią skandali związanych z urzędnikami administracji powołano komisję do spraw standardów życia publicznego, znaną pod nazwą Komisji Lorda Nolana. W 1995 r. komisja ustaliła następujące zasady jakimi powinna się cechować osoba będąca w służbie publicznej:
1. Bezinteresowność - osoby powołane do służby publicznej powinny podejmować rozstrzygnięcia wyłącznie w imię interesu publicznego, nie czyniąc tego w imię korzyści finansowych lub materialnych dla nich samych, ich rodzin czy przyjaciół
2. Prawość — osoby piastujące urząd publiczny nie powinny znaleźć się w zależności finansowej lub materialnej od osób lub organów, które mogłyby wywierać wpływ na wykonywane przez nie obowiązki urzędowe.
3. Obiektywizm - prowadząc sprawy publiczne - np. powoływanie na stanowiska publiczne, zawieranie kontraktów, przedstawianie do nagród - osoby piastujące urząd publiczny powinny dokonywać wyboru wg kryteriów merytorycznych.
4. Odpowiedzialność - osoby piastujące urząd publiczny powinny być odpowiedzialne przed społeczeństwem za swe rozstrzygnięcia, działania; muszą poddać się każdej procedurze wyjaśniającej właściwej dla ich urzędu.
5. Jawność - osoby piastujące urząd publiczny powinny podejmować rozstrzygnięcia w sposób jawny na ile tylko jest to możliwe, jak również uzasadniać swoje rozstrzygnięcia, a ograniczać udzielanie informacji tylko wówczas, gdy wyraźnie wymaga tego interes publiczny.
6. Uczciwość - osoby piastujące urząd publiczny mają obowiązek zgłosić wszelkie prywatne interesy, które mogą mieć związek z ich obowiązkami publicznymi i podjąć odpowiednie kroki dla rozwiązania każdego zaistniałego konfliktu na korzyść interesu publicznego.
7. Przykład z góry - osoby piastujące urząd publiczny powinny upowszechniać i wspierać powyższe zasady własnym zachowaniem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz