Rola kierownika w zarządzaniu organizacją

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola kierownika w zarządzaniu organizacją - strona 1 Rola kierownika w zarządzaniu organizacją - strona 2 Rola kierownika w zarządzaniu organizacją - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
Kierowanie jest procesem dobrowolnego lub wymuszonego ograniczania swobody działania ludzi, realizowanym dla osiągnięcia powodzenia działania zbiorowego. Istotą tego procesu jest koordynacja zborowych wysiłków na pożądanym poziomie.
Koordynacja działań zespolonych obejmuje cały szereg złożonych przedsięwzięć. Generalnie można podzielić je na dwie podstawowe grupy:
wynegocjonowanie, wybór, wskazanie lub narzucenie wspólnej misji lub celu, do którego działający zespołowo winni zmierzać
uruchomienie systemu kierowania, który zapewni zgranie czasu, miejsca, ilości i jakości działań cząstkowych na poziomie niezbędnym do osiągnięcia celu działania zbiorowego
Zakres niezbędnej koordynacji działań wykonywanych przez kierującego będzie zależał od:
charakteru procesów działania zespołowego
poziomu i struktury motywacji uczestników działania zespołowego
poziomu i struktury kwalifikacji członków zespołu
Zarządzanie to rozporządzanie zasobami organizacji poprzez działanie z ludźmi i poprzez ludzi, w zakresie określonym przez właściciela tych zasobów.
Charakteryzuje się ono:
prawem zarządzającego do decydowania lub współdecydowania o misji i celach organizacji działania zespołowego
prawem zarządzającego do decydowania lub współdecydowania o kierunkach i sposobach wykorzystania zasobów organizacji działania zespołowego (materialnych, finansowych, ludzkich) dla stworzenia warunków do realizacji celów i zadań
Prawa te wynikają z prawa własności zarządzającego w stosunku do zasobów. Mogą też wynikać z przekazania przez właściciela uprawnień wynikających z prawa własności na rzecz menadżera. Zarządzający sprawuje wówczas swoją funkcję w imieniu i na rzecz właściciela zasobów.
Do poszczególnych uprawnień rozporządzania zaliczymy:
wyzbycie (sprzedaż, zamiana, darowizna, przekazanie w spadku, zrzeczenie)
obciążenie rzeczy, czyli ustanowienie praw rzeczowych ograniczonych (w postaci zastawu, hipoteki, użytkowania, służebności)
ustanowienie praw obligacyjnych (prawo do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia, pożyczki
Administrowanie to korzystanie z zasobów poprzez działania z ludźmi i poprzez ludzi w zakresie określonym przez właściciela tych zasobów.
Rozdział administrowania od prawa własności zasobów (brak prawa do rozporządzania, a tylko do korzystania)
Do szczegółowych uprawnień korzystania zaliczyć możemy:
używanie odpowiadające właściwościom i przeznaczeniu mienia
zużycie (zgodne z wolą właściciela)
zniszczenie (jeśli wynika to z procesów technologicznych)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz