Rola instrumentu realizacji polityki zagranicznej państw członkowskich - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rola instrumentu realizacji polityki zagranicznej państw członkowskich - omówienie - strona 1  Rola instrumentu realizacji polityki zagranicznej państw członkowskich - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rola instrumentu realizacji polityki zagranicznej państw członkowskich
 
Stereotyp org bezp- są instrumentem do realizacji partykularnych interesów najbardziej wpływowych państwà np. ONZ była wykorzystywana przez USA, które starały się uzyskać jak najwyższe wpływy polityczne np. przez promocje państw latynoamerykańskich-à zapewniało to sojuszników w trakcie głosowan w Zgromadzeniu Ogólnym.  
ONZ po zakończeniu zimnej wojny nadal wykorzystywana jako instrument do realizacji własnych interesów- np. interwencja USA w Iraku - formalnie chcieli nakłonić Husajna, by przestrzegał zasad ONZ i zniszczenia borni biologicznej i chemicznej, drugim powodem miało być wspieranie przez rząd iracki terrorystów (al. Kaidy)
 
Niektóre państwa wykorzystują ONZ do wywierania nacisków, np. inicjatywy biedniejszych państw dotyczące np. utworzenia stref bezatomowych w Afryce i Pacyfiku.  
Forum org m-nar to też instrument kontroli aktywności innych państw- daje to większe poczucie przewidywalności środowiska m-nar
 
Inne organizacje wykorzystywane przez członków to np. paneuropejski dialog w ramach KBWE/OBWE-à chęć wywarcia większego wpływu na przebieg zimnej wojny.  
Plan Rapackiego 1957- utworzenie strefy bezatomowej i zwołanie konferencji rozbrojeniowejà inicjator rozmów nt ogólnoeuropejskiej org rozbrojeniowej
 
Motywy do nawiązania współpracy ogólnoeuropejskiej:
 
-ZSRR chciał po tej współpracy nawiązać dialog z USA dotyczący rozbrojenia
-wynegocjowanie pomocy ekonomicznej od państw zachodnich (+ okazja do promocji praw człowieka wśród państw socjalistycznych) -stworzenie forum przyszłego demokratycznego ładu  
Motyw dla instrumentalnego traktowania KBWE przez państwa neutralne i niezaangażowane:
 
-zwiększenie ich roli jako bezstronnego mediatora dialogu wsch- zach
 
KBWE/OBWE straciła na znaczeniu jako instrument realizacji interesów narodowych państw- ze względu na niska jej efektywność, wyczerpaniu się jej jako forum dialogi wsch- Zach i niechęć państw zachodnich do umacniania organizacji, gdzie znaczącą rolę ma Rosja.
 
NATO- też często odgrywa rolę instrumentu, np. kwestia rozszerzania o nowe państwa. Starzy członkowie wykorzystują negocjacje z kandydatami do promowania demokratycznych standardów współpracy i pośrednio przez ujednolicanie procedur i sprzętu promują produkty własnego przemysłu rozbrojeniowego. Ta kwestia rozszerzania o nowych członków pełni też rolę karty przetargowej w kontaktach z rożnymi państwami (Rosja)
 
Org Państw Amerykańskich- stereotyp org „jednego państwa”- instytucja realizacji interesów USA a Am. Łacińskiejà ale niesłusznie!


(…)

… promocji prawa m-nar i na rzecz bezpieczeństwa.
 
Organizacja Państw Amerykańskich i Unia Afrykańska- przyczyniają się do zwiększenia przejrzystości zasad współpracy między państwami.

… normotwórcza innych organizacji, które zajmują się precyzowanie reguł prawa m-nar w kontekście regionalnym lub przedmiotowym- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Rada Europy.  
OBWE-jej przedmiotem prac jest: współpraca na rzecz rozbrojenia oraz Śródków Budowy Zaufania i Bezpieczeństwa (CSBM) czy prawa człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości narodowych.  
2 dokumenty…
…)
 
Org Państw Amerykańskich- stereotyp org „jednego państwa”- instytucja realizacji interesów USA a Am. Łacińskiejà ale niesłusznie!
 
OJA (od 9 lipca 2002 Unia Afrykańska) obawy do stania się instrumentem silnych państw okazały się bezpodstawne- nie ma tam żadnych państw które zdominowałyby tą współpracę i odgrywają rolę instrumentu realizacji interesów narodowych.
 
Org. Paktu Azji Pld -Wsch (SEATO…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz