Rodzaje strategii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje strategii - omówienie - strona 1 Rodzaje strategii - omówienie - strona 2 Rodzaje strategii - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 09 - Rodzaje strategii
Zarządzanie strategiczne - kompleksowy, ciągły proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii; sposób podejścia do szans i wyzwań gospodarczych.
Strategia - kompleksowy plan osiągania celów organizacji.
Strategia przemyślana - plan działania, który organizacja wybiera i wprowadza w życie, aby wspierać swoją misję i cele.
Strategia wyłaniająca się - wzorzec działań, który rozwija się z upływem czasu przy braku misji i celów lub wbrew misji i celom.
Zasięg w zastosowaniu do strategii określa zespół rynków, na których dana organizacja będzie konkurować.
Strategia na poziomie autonomicznej jednostki gospodarczej - zestaw wariantów strategicznych, spośród których organizacja dokonuje wyboru, prowadząc działalność w określonej gałęzi lub na konkretnym rynku.
Strategia na poziomie przedsiębiorstwa - zestaw wariantów strategicznych, spośród których organizacja dokonuje wyboru, zarządzając swoimi operacjami jednocześnie w kilku gałęziach i na kilku rynkach.
Warianty strategii R. Milesa i Ch. Snowa
Strategia poszukiwacza, zgodnie, z którą firma pobudza kreatywność i elastyczność i często przyjmuje zdecentralizowaną strukturę.
Strategia obrońcy, w myśl której firma koncentruje się na obniżaniu kosztów i poprawie wyników aktualnie wytwarzanych produktów.
Strategia analityka, zgodnie z którą firma próbuje utrzymać swoje obecne jednostki i wprowadzić pewne innowacje w nowych jednostkach.
Strategia biernej reakcji - ujawnia fakt, że nie ma spójnego podejścia do strategii.
Typologia strategii w ujęciu R. Milesa i Ch. Snowa
Typ strategii
Definicja
Poszukiwacz
Innowacyjny i zorientowany na wzrost, poszukuje nowych rynków i nowych możliwości wzrostu, zachęca do podejmowania ryzyka.
Obrońca
Broni już posiadanych rynków, utrzymuje stabilny wzrost, obsługuje dotychczasowych klientów.
Analityk
Utrzymuje obecnie posiadane rynki i obecny poziom zadowolenia klienta z umiarkowanym akcentem na innowacje.
Bierna reakcja
Brak jasnej strategii. Reaguje na zmiany w otoczeniu, dryfuje zgodnie z biegiem wydarzeń.
Cykl życia produktu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz