Rodzaje projektów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje projektów - strona 1 Rodzaje projektów - strona 2 Rodzaje projektów - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje projektów
Projekty (operacje)
W ramach programów operacyjnych bezpośrednimi instrumentami osiągania ich celów są poszczególne projekty (operacje).
Obecnie występują trzy podstawowe typy projektów:
projekty indywidualne,
projekty systemowe,
projekty konkursowe.
Projekty indywidualne są to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucję zarządzającą. Występują m.in. w PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka.
Projekty systemowe, w tym również projekty pomocy technicznej, polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjęty przez Radę Ministrów. Występują m.in. w PO Kapitał Ludzki.
Projekty konkursowe to projekty wyłonione w trybie konkursu, przy czym konkursu mogą być przeprowadzane w ramach naboru otwartego lub zamkniętego:
Nabór otwarty o charakterze ciągłym nabór wniosków o dofinansowania trwa do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu przez instytucję ogłaszającą konkurs
Nabór zamknięty jest organizowany cyklicznie, z określonymi datami granicznymi, w których można składać wnioski.
Procedury odwoławcze w przypadku negatywnej oceny projektów konkursowych
NEGATYWNA OCENA PROJEKTU
PROCEDURA ODWOŁAWCZA PRZEWIDZIANA W SYTEMIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
WYNIK PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ NIŻEJ OPISANEJ
SKARGA DO WSA
POZOSTAWIENIE BEZ ROZPATRZENIA
ROZPATRZENIE SKARGI
UWZGLĘDNIENIE I PRZEKAZANIE SPRAWY DO PONOWNEGO ROZPATRZENIA
UMORZENIE POSTĘPOWANIA
ODDALENIE
SKARGA DO NSA
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz