Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych - Umowa rachunku bankowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych - Umowa rachunku bankowego - strona 1 Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych - Umowa rachunku bankowego - strona 2 Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych - Umowa rachunku bankowego - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych Umowa - to dwustronna czynność prawna (zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych), będąca powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania więzi gospodarczych przez podmioty prawa (jest instrumentem wymiany dóbr i usług w formie towarowo-pieniężnej); stanowi podstawowe źródło powstania stosunku cywilnoprawnego (zobowiązaniowego) pomiędzy stronami, które ją zawarły. Umowa gospodarcza - jest umową, w której przynajmniej po jednej stronie występuje przedsiębiorca działający w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Rodzaje umów gospodarczych: 1) kryterium funkcjonalne
- umowy założycielskie - umożliwiają zakładanie korporacyjnych osób prawnych lub ułomnych osób prawnych, np. spółki osobowe (ułomne), kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia;
-  umowy handlowe - dotyczą obrotu majątkowo- gospodarczego;
2) ze względu na długość okresu świadczeń: - umowy wieloletnie, roczne,
- krótkoterminowe (krótsze niż rok),
- świadczenia jednorazowe,
3) kryterium rodzaju świadczenia:
- świadczenie jednorazowe (np. umowa sprzedaży)
- świadczenie okresowe lub ciągłe ( umowa dostawy np. energii elektrycznej, surowców, materiałów, umowa najmu)
4) kryterium regulacji prawnej:
- nazwane - uregulowane w KC lub innych ustawach (np. umowa rachunku bankowego, umowy przewozowe)
- nienazwane - są wykształcone w praktyce gospodarczej, (np. franchising, outsourcing), stosuje się tu wszystkie przepisy ogólne KC, a nie szczególne
- mieszane - zawierają elementy różnych umów (nazwanych i nienazwanych).
Przepisy umów nazwanych są zazwyczaj przepisami względnie obowiązujacymi.
5) kryterium skutków zawarcia umowy:
- skutek zobowiązujący - umowy, które zobowiązują do świadczenia
- umowy o skutku rozporządzającym - umowy, które od razu wywołują skutek w postaci przeniesienia, obciążenia lub zniesienia prawa majątkowego
6) kryterium świadczenia rzeczowego:
- konsensualne - powstają tylko przez sam fakt dojścia do porozumienia miedzy stronami,
- realne - zawarcie jest uzależnione od jakiejś czynności rzeczowej (realnej), np. użyczenie, przechowanie, składu,
7) kryterium techniki negocjowania:
- swobodnie negocjowane
- adhezyjne - stosowane wzorce umowne , nie negocjuje się warunków umowy 
8) kryterium formy umowy:
- zawierane w dowolnej formie
-zawierane w formie pisemnej tylko dla celów dowodowych, np. dostawy, kontraktacji, składu, o roboty budowlane
- pisemne pod rygorem nieważności, np. leasingu
- zawarte w formie szczególnej, np. umowa przeniesienia własności nieruchomości, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz