Rodzaje firm - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje firm - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje firm
9Mimo istniejącej mnogości i niemal niepowtarzalności firm przedsiębiorców, można wyróżnić ich kilka rodzajów konstrukcyjno-znaczeniowych. W doktrynie przyjął się podział na firmy osobowe, rzeczowe, fantazyjne (symboliczne) i mieszane (kombinowane).
Firmy osobowe składają się z nazwiska albo imienia (imion) i nazwiska. Są nimi firmy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz firmy osobowych spó- łek handlowych. Nazwisko osoby fizycznej może być także użyte w firmie osoby prawnej (np. spółki kapitałowej) dla ukazania ich wzajemnych związków. Do firm osobowych zaliczyć można takie jak m.in. „Kowalski Mackiewicz spółka jawna”, „H. Cegielski - Poznań S.A.” czy „Cadbury Wedel sp. z o.o.”.
Firmy rzeczowe określają przedmiot działalności przedsiębiorcy lub inne obiektywne jego cechy, np. obszar, na którym prowadzi swoją działalność, czy siedzibę przedsiębiorcy. Przykładem tak skonstruowanych firm może być „Stocznia Gdynia S.A.”, „Bank Ochrony Środowiska S.A.” lub „Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków S.A.”.
Firmy fantazyjne (symboliczne) tworzone są przy użyciu słów zaczerpniętych z języka potocznego, słów sztucznie utworzonych lub skrótowców. Do firm fantazyjnych należą np. „Rynex sp. z o.o.” czy „MTM sp. z o.o.”. Tego rodzaju firmy tworzą także słowa, które w języku polskim nic nie znaczą, jednak przywołują w odbiorcy jakieś skojarzenia związane z przedmiotem działalności lub obszarem, na którym działa przedsiębiorca, np. „Agros S.A.”, „Foton S.A.”, „Vistula S.A.”.
Z kolei firmy mieszane (kombinowane) łączą w sobie elementy rzeczowe (lub - rzadziej - osobowe) z elementami fantazyjnymi np. „Zakład Stolarki Okiennej STOLBUD S.A.”, „Agencja Ochrony ALFA sp. z o.o.”.
9Do tej typologii firm R. Skubisz dodaje firmy proste, które zawierają jedynie minimum składników określonych przez prawo firmowe, np. imię i nazwisko w firmie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową, oraz firmy złożone, które uzupełnione są o dodatki fakultatywne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz