Roboty rozbiórkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roboty rozbiórkowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Roboty rozbiórkowe
1. 1... Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 2.1. Należy przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów 2. zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 3. przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 4. zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 5. sprawdzić: prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób) 6. przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
3. 1. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 2. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 3. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 4. 1. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 2. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 5. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu
6. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 7. 1. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH - bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym - o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego - w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową - każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz