Reżimy autorytarne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reżimy autorytarne - wykład - strona 1 Reżimy autorytarne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

REŻIMY AUTORYTARNE Rys historyczny Węgry - M. Horthy 1919; Albania A. Zogu od 1924; Bułgaria - reżim monarchiczno-wojskowy za cara Borysa III; Turcja - 1923 K. Pasza Atatark; Hiszpania 1923 M. Primo de Rivera i Franco; Portugalia Salazar; Portugalia 1929 Aleksander I; Grecja, Rumunia 1938 Karol II
Głowa państwa zasada wodzostwa i starania do utworzenia odpowiednich zasada prawnych legitymujących tę sytuację - konstytucje, dekrety
A. królewski - gł. monarchie bałkańskie - Albania król Zog I; Bułgaria, Jugosławia, Rumunia; najmniejsza pozycja władcy Węgier; najwięcej władzy dla królów Hiszpanii, Grecji (Jerzy II)
A. prezydencki - Litwa, Łotwa, Turcja
A. premierów - Austria (kanclerz), Estonia, Portugalia (od 1945 w pełni); A. osoby - Hiszpania (Franco); A. terytorialna podpora rządów centralnych - znaczne rozbudowanie; urzędnicy mieli być wykonawcami idei odgórnych oraz krzewić zachowania prosystemowa; Rozbudowana policja
Aleksander I - zmiana nazwy państwa z Królestwa S-CH-S na Królestwo Jugosławii; nowy podział administracyjny- teraz 9 banatów z banami na czele (zamiast 33 departamentów); Tępienie kolegialności
REŻIMY TOTALITARNE Rys historyczny Genetycznie najstarszy totalitaryzm bolszewicki - 1917; Lenin; rewolucja październikowa i nowy utrój - dyktatura proletariatu; konstytucja z 1918 wprowadza państwo klasowe; po 1959 zakończenie tzw. Kultu jednostki
Faszyzm włoski narodził się na skutek trudnej sytuacji powojennej; Narodowa Partia Faszystowska organizuje marsz czarnych koszul; Niemcy - rozbicie po I wojnie światowej; powstaje NSDAP; hasła nacjonalistyczne i socjalistyczny; legalnymi metodami Hitler dochodzi do władzy w Niemczech
Faszyzm włoski i niemiecki Nazwa nawiązywała do tradycji rzymskich rózg liktorskich - symbolu władzy sędziowskiej; Włochy - okres od X.1922 do X.1943 roku - model kształtowany bardziej ewolucyjnie; Państwo i jego kult + zasada wodzostwa 1925 - „prawa faszystowskie” we Włoszech - ukonstytuowanie się idei wodzostwa z jednoczesną dyktaturą partii; mimo to ustrój zachowuje pozory dawnych układów; niejednoznaczna postawa kościoła; Niemcy - 1934 Hitler osiąga szybko pełnię władzy; zniesiono federalny charakter państwa; centralizacja; Stalinizm Poglądy Marksa i Engelsa podstawą budowy ustroju + nowe elementy Lenina; Centralizm; wiara w rewolucję, która ma doprowadzić do zbudowania ustroju sprawiedliwości społecznej; NEP - kontrolowana gospodarka rynkowa; Po śmierci Lenina zachwianie Rosyjską sceną polityczną - władza dla kilkuosobowego kolektywu; walka między kilkoma liderami, m.in. Trockim i Stalinem. Ostatecznie wygrywa ten drugi w 1925 r.;

(…)

… członków; przedstawiciele poszczególnych republik; Na czele KCW stało Prezydium - 21 osób wraz z Radą Komisarzy Ludowych; Konstytucja z 1936 - pozostawia ustrój federacyjny; najważniejszą rolę odgrywa Rada Najwyższa (w. ustawodawcza); Rada Ministrów (w. wykonawcza powoływana przez R. Najw.; odpowiedzialny przed nią lub Prezydium); wg tego wzorca kreowano ustrój republik

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz