Rezerwy -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwy -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rezerwy B - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: I - Rezerwy na zobowiązania
II - Zobowiązania długoterminowe
III - Zobowiązania krótkoterminowe
IV - Rozliczenia międzyokresowe BI - Rezerwy na zobowiązania : 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Mogą dotyczyć wszystkich świadczeń, które jednostka będzie wypłacała w przyszłych latach, ale które pracownik sobie wypracował dzisiaj (w danym roku obrotowym)
Odprawa emerytalna i rentowa
Pracownik pracując systematycznie wypracowuje sobie odprawę emerytalną - nie jest to tak duża rezerwa
Wg Amerykanów prognozować rozsądnie można do 20 lat
O wiele większa jest rezerwa na nagrody jubileuszowe Np. wypłacana, co 5 lat Ile szacować tych nagród
Za podstawę wypłaty nagród bierze się wynagrodzenie
Trzeba wziąć pod uwagę jak wynagrodzenie będzie rosło w przyszłości
Wartość nominalną trzeba zdyskontować - każdy z parametrów jest bardzo subiektywny 3. Pozostałe rezerwy Mieści się tutaj kategoria rozliczeń między okresowych biernych kosztów Rezerwy tworzy się ( w ciężar poz. Kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych ) na ( art. 35d ): Pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe, wiarygodnie oszacowane zobowiązania, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego
Przyszłe wiarygodnie oszacowane zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeśli jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów lub wiążących umów.
O ile mamy jakąś umowę, Np. cywilną, z bankiem itp. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - rezerwy na zobowiązania :
To prawdopodobne, oszacowane w sposób wiarygodny zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające, Np.: Ze świadczeń wykonanych przez kontrahentów na rzecz jednostki Z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. Należy kierować się zwyczajami handlowymi
Zasady ustalania wysokości tego rodzaju zobowiązań powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz