Restrukturyzacja opłat podwyższonych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Restrukturyzacja opłat podwyższonych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Restrukturyzacja opłat podwyższonych oraz administracyjnych kar pieniężnych
Właściwe organy:
Dla opłat podwyższonych - marszałek województwa
Dla administracyjnych kar pieniężnych - wojewódzki inspektor ochrony środowiska
Odroczenie
Na wniosek przed terminem zapłaty
Przesłanką - wykazanie realizacji przedsięwzięcia które usunie przyczynę opłaty/ kary w perspektywie maksymalnie 5letniej
Decyzja o odroczeniu określa
jaka opłata/ kara (lub jej część) jest odroczona
Jakie przedsięwzięcie
Termin odroczenia
Zmniejszenie kary
W razie terminowej realizacji przedsięwzięcia które doprowadziło do usunięcia przyczyny wymierzenia opłaty/ kary
Ale gdy chodzi o odpady to umorzenie w całości
Zapłata kary odroczonej
W drodze decyzji orzeczenie obowiązku zapłaty odroczonej kwoty + opłata prolongacyjna
Kary w ustawie o ochronie przyrody
Gdy posiadacz podjął działania w celu zachowania żywotności drzewa lub krzewu to odroczenie na 3 lata
Potem umorzenie(gdy zachowanie żywotności lub niezachowanie bez winy posiadacza) lub zaplata w pełnej wysokości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz