Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej - wykład - strona 1 Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej - wykład - strona 2 Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYMIERZENIA ADMIONISTRACYJNEJ KARY PIENIEŻNEJ
CHARAKTER PRAWNY AKP:
O ile opłata za usuniecie d / k jest opłatą za korzystanie ze środowisko, która nie ma charakteru sankcji, choć nie podlega regułom określonym w ustawie - prawo ochrony środowiska. Opłata ta ma na celu zapewnienie środków finansowych, rekompensujących zmiany w zasobach przyrody.
O tyle KPA ma charakter sankcyjny bywa ujmowana jako:
środek przymusu administracyjnego formę odszkodowania za straty w środowisku
wyraz odpowiedzialności administracyjnej
surogat odpowiedzialności karnej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych KARA- środek odpowiedzialności sankcyjnej ma charakter administracyjny Prawo adm - odpowiadamy za skutek, obiektywne (pojawia się niezależnie od winy podmiotu )
Prawo cywilne - teoria winy
Prawo karne - teoria winy , może być popełniona umyślnie lub nie ART. 88
Wójt / burmistrz / prezydent Własność ( posiadanie władztwa nad rzeczą ) - możliwość wynajmu służebności drogi ART. 88
zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowanie niewłaściwym wykonywaniem robót naziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności usuwanie d / k bez wymaganego zezwolenia
zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zielonych STRONA PRZEDMIOTOWA
odpowiedzialność posiada ten kto się dopuścił zniszczenia w rozumieniu analizowanego przepisu
odpowiedzialność jest ograniczona do usunięcia d / k bez zezwolenia, a zatem będzie ją ponosił podmiot, który mógłby uzyskać to zezwolenie biorąc pod uwagę aspekt podm.( posiadacz nieruchomości, ale tego nie zaniechał)
odpowiedzialność będzie ponosił każdy podmiot zobowiązany do pielęgnacji terenów zieleni, drzew, krzewów, a więc posiadacz nieruchomości.
POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJACE ZMIERZA DO USUNIECIA PRZESŁANEK AKP
danych potrzebnych do określenia jej wysokości a więc: rodzaju ( gatunku) i ilości zniszczonych bądź usuniętych d / k
obwodu drzew na wysokości 130cm
w przypadku krzewów - powierzchni z której zostały usunięte
w przypadku zniszczenia terenów zieleni - pow. Zniszczonego trawnika
istnieje przesłanka odroczenia terminu płatności kary, które organ bada z urzędu z uwagi na treść art. 88 ust 3
WSZCZĘCIE I TRYB POST EPOWANIA:
postępowanie wszczynane jest z urzędu na skutek tzw. (sygnału)
tryb nakłada AKP za usuwanie d / k bez zezwolenia oraz za zniszczenie d / k terenów zieleni określa rozporządzenie Ministra Środowiska 22 września 2004r. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz