Republika i jej rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 6937
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Republika i jej rodzaje - strona 1 Republika i jej rodzaje - strona 2

Fragment notatki:


Republika i jej rodzaje Republika to ustrój państwa, w którym obywatele wybierają na określony czas najwyższe organy władzy, w szczególności parlament i prezydenta.
Rodzaje republik: Republika parlamentarna Republika prezydencjalna Republika mieszana - jest instytucją stosunkowo nową, występuje w państwach latynoamerykańskich,a w Europie - we Francji. Znajdują tu zastosowanie pewne rozwiązania republiki parlamentarnej i prezydencjalnej . jest prezydent posiadający bardzo silną pozycję i szereg prerogatyw ale obok istnieje rząd z premierem
zastosowanie znajduje zasada suwerenności, zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władzy rząd ponosi jednocześnie odpowiedzialność konstytucyjną, parlamentarną i polityczną rząd wykonuje politykę prezydenta i jest to rząd fachowców (ponadpartyjny)
parlament może być jedno lub dwuizbowy
Istnieją następujące typy budowania izb wyższych:
można przyjąć , że izba wyższa ma mieć charakter arystokratyczny
może mieć charakter reprezentacyjny - wybory jak do izby niższej
Administracja terytorialna może występować w postaci:
administracji rządowej
administracji samorządowej
Istnieją dwa typy zarządu lokalnego:
anglosaski - w Anglii od średniowiecza do dziś zarząd lokalny należy wyłącznie do organów samorządowych - samorząd jest wyłaniany przez społeczeństwo, jest on niezależny materialnie od władzy centralnej
kontynentalny - na kontynencie samorząd pojawił się w XIX w. jako konceja społeczeństwa, pierwotnie wszędzie działała administracja rządowa a potem na szczeblach niższych a jeszcze później i na wyższych dano koncesję samorządową Republika prezydencjalna a parlamentarna - różnice i podobieństwa Republika parlamentarna Republika prezydencjalna -władza wykonawcza sprawowana jest przez kolegium (7-osobowa rada, z której co roku wybierany był przewodniczący)
-rząd jest uzależniony od parlamentu
-władza należy do prezydenta i rządu
-funkcjonuje tu zasada suwerenności narodu i trójpodziału władzy - przewagę posiada parlament, prezydent ma pozycję słabą, głównie reprezentacyjną
-każdy akt prezydenta wymaga kontrasygnaty
-prezydent ma także prawo wydawania prerogatyw
-prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjną
-prezydent powołuje rząd, który musi cieszyć się zaufaniem parlamentu
-rząd ponosi odpowiedzialność konstytucyjną i parlamentarną
-parlament pełni funkcję ustawodawczą, kontrolną wobec rządu i elekcyjną bo wybiera prezydenta
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz