Rentowność operacyjna sprzedaży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Rentowność operacyjna sprzedaży [%]
Opis:
Wskaźnik rentowności operacyjnej [ROP] jest wskaźnikiem, który dostarcza informacji o zyskowności badanej firmy. Wskaźnik ten mierzy relację między zyskiem (stratą) na całej działalności operacyjnej a sprzedażą (wartościowo).
Wskaźnik ROP jest podobny w konstrukcji do wskaźnika rentowności operacyjnej podstawowej, z tym że ten pierwszy uwzględnia jeszcze pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności. Można zatem zauważyć, że ROP podwyższa (lub obniża) rentowność podstawowej działalności operacyjnej wynikiem (cząstkowym) osiąganym na pozostałej działalności operacyjnej. Tabela obliczeniowa:
Wyszczególnienie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 781,00
368,00
2 559,00
956,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:
31 061,00
34 060,00
33 312,00
14 347,00
Pozostałe przychody operacyjne
1 026,00
302,00
1 355,00
153,00
WSKAŹNIK [%]
-18,01
1,07
7,38
6,59
Wykres :
Komentarz:
Wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie -18,01% w pierwszym roku badanego okresu i 6,59% w roku ostatnim. Tendencja jest wzrostowa. Im wyższy wskaźnik tym korzystniejsza pozycja przedsiębiorstwa. Wychodząc z tego założenia badana firma prezentuje się z każdym rokiem korzystniej. Dla każdej firmy, której podstawą działalności jest sprzedaż dóbr i usług bardzo istotnym parametrem jest rentowność operacyjna sprzedaży.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz