Reklama jako proces komunikowania się firmy z klientem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 5117
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reklama jako proces komunikowania się firmy z klientem - strona 1

Fragment notatki:

3-stronicowa notatka w formacie doc, której treść stanowią takie zagadnienia jak: reklama jako proces komunikowania się firmy z klientem, nadawca, kodowanie, komunikat reklamowy, kanał, środki przekazu, odbiorca, dekodowanie, reakcja, hierarchie efektów reklamy wg Raya, konsument, leniwy, zagubiony, myślący, strategie reklamy, badania postaw, czynniki wpływające na zachowania nabywców, rodzaje motywów, konflikty motywacyjne, spostrzeganie, selektywna uwaga, postrzeganie ryzyka, czynniki społeczne i kulturowe.

Rekl. jako proces komunikowania się firmy z klientem.
NADAWCA
kodowanie
KOMUNIKAT REKLAMOWY
KANAŁ
(środki przekazu)
ODBIORCA
(odbiór, dekodowanie, interpr., reakcja )
TRZY HIERARCHIE EFEKTÓW REKLAMY WG RAY'A
MYŚLĄCY KONSUMENT
- zaangażow. w zakupy
-duże różnice w ofertach firm
-rekl. -ważne źródło inf.
-wczesne etapy cyklu życia prod.
ZAGUBIONY KONSUMENT -zaangaż. w zakupy
-skompl. produkty niewiele różniące się od siebie
-komunikacja osob. (ważne źródło inf.)
-etap dojrz. cyklu życia prod.
LENIWY KONSUMENT
-małe ryzyko zw. Z produktem
-niewielkie różnice między ofertami
-etap dojrzałości cyklu życia prod.
STRATEGIE REKLAMY
-inf.
-emocjonalna
-zwyczajowa
-satysfakcji
BADANIA POSTAW WOBEC REKLAMY
ZAKAZY PRAWNE DOT. REKL.
CZYNNIKI WPŁYW. NA ZACHOW. NABYWCÓW
-psychol.
-osobiste
-ekon.
-społ.
-kulturowe
POTRZEBY CZŁOW.
Właściwości, motywacja, teoria motywacji
RODZAJE MOTYWÓW -racjonalne i emocjonalne
-jawne i ukryte
-wewn. i zewn.
-ogólne (zakup określonego rodz. prod.) i selektywne (wybór marki)
-pozytywne ( chęć osiągn. Czegoś lubianego ) i negatywne (unikanie nieprzyjemnego)
KONFLIKTY MOTYWACYJNE
-dążenie----dążenie
-dążenie----unikanie
-unikanie---unikanie
SPOSTRZEGANIE
-selektywna uwaga selekt. zniekształcanie
- -//- zapamiętywanie
POSTRZEGANIE RYZYKA
-ryzyko zw. jest z niepewnością, która pojawia się, gdy konsum. Nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swoich zakupów
EMOCJE-to uczucie pobudzenia, o pozytywnej lub negatywnej treści
FUNKCJE EMOCJI DLA KONS.
-interpretuje i organizuje otoczenie
-ukierunkowują zachowanie polegające na dokonywaniu wyboru


(…)

… się z innymi
inf. O osiągniętym poziomie pobudzenia
CZYNNIKI SPOŁ. I KULTUROWE
-rodzina
-klasa społ.
-grupy odniesienia
KULTURA-całokształt mater. i niemater. dorobku danej społ. gromadzony, utrwalany i wzbogacany w toku jej dziejów i przekazywany z pokolenia na pokolenie
ELEM. KULTURY-GESTY I SYMBOLE
Gesty-wynik komun. Niewerbalnej ,ludzie komun. Się ze sobą nie tylko mówiąc.
Gesty -inne znaczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz