Reglamentacja działalności gospodarczej - funkcje reglamentacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reglamentacja działalności gospodarczej -  funkcje reglamentacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Reglamentacja działalności gospodarczej Interwencja pa ń stwa w gospodark ę może przybierać następujące formy:
a) regulacjonizm : państwo może niwelować negatywne efekty cyklu koniunktury (wahań gospodarczych) poprzez następujące instrumenty ekonomiczne: pieniądz, konkurencja, podatki, płace, aktywność państwa (przedsiębiorstwa państwowe, pomoc publiczna) oraz działalność przedsiębiorców zagranicznych;
b) ograniczenie wolno ś ci gospodarczej wiąże się z koniecznością wprowadzenia pewnych ograniczeń podmiotowych w podejmowaniu i wykonywaniu dz.g. ze względu na potrzebę zapewnienia, aby ta dziedzina gospodarki była wykonywana przez podmioty spełniające ustawowo określone warunki jej prowadzenia ze względu na ochronę ważnego interesu publicznego - poprzez wyznaczenie warunków szczególnych wykonywania dz.g., co ma na celu dbałość o bezpieczeństwo, jakość i profesjonalizm - jest to tzw. działalność reglamentowana.
Za pomocą ograniczeń reglamentacyjnych ochronie podlegaj ą takie dobra jak (katalog otwarty):
interesy zewnętrzne i gospodarcze państwa;
prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego;
nieodnawialne (wyczerpywalne) zasoby naturalne kraju;
interesy konsumentów i wolna konkurencja. Działalno ść reglamentowana w prawie polskim przybiera trojaką postać:
koncesji;
licencji, zezwolenia, zgody;
działalności regulowanej.
Organami wykonującymi funkcje reglamentacyjne w Polsce są: organy koncesyjne oraz organy udzielające zezwoleń, licencji, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej i in., szczegółowo wskazane w dalszej części ( organ koncesyjny = organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji).

(…)

… zagranicznych;
b) ograniczenie wolności gospodarczej wiąże się z koniecznością wprowadzenia pewnych ograniczeń podmiotowych w podejmowaniu i wykonywaniu dz.g. ze względu na potrzebę zapewnienia, aby ta dziedzina gospodarki była wykonywana przez podmioty spełniające ustawowo określone warunki jej prowadzenia ze względu na ochronę ważnego interesu publicznego - poprzez wyznaczenie warunków szczególnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz