Reformy administracji w RP w okresie oświecenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reformy administracji w RP w okresie oświecenia - wykład - strona 1 Reformy administracji w RP w okresie oświecenia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Reformy administracji w RP w okresie oświecenia
Istniały dwa ośrodki reformatorskie: Czartoryscy oraz Stanisław August Poniatowski.
Pierwszym etapem było utworzenie dwóch zorganizowanych ministerstw. Utworzono na sejmie konwokacyjnym dwie komisje Wielkie (Skarbowe i Wojskowe) 1764r , były to organy kolegialne. Komisja skarbowa odegrała ogromną rolę , zajmowała się rozwojem gospodarczym państwa. Drugim nowoczesnym resortem było powołanie komisji edukacji narodowej 1773r (miała duże zaplecze finansowe) zajęła się ona reformą edukacji. (Reformy opierały się programowo na ideologii oświeceniowej)
Trzecim etapem było powołanie Rady Nieustającej 1775r , w jej skład wchodziło 36 członków, przewodniczył jej król a decyzje zapadały większością głosów. Została podzielona na 5 resortów (Interesów Cudzoziemskich , Wojskowy , Sprawiedliwości , Skarbu , Policji) były to organy kolegialne.
Rada Nieustająca:
król
36 konsyliarzy (połowę składu mianowała izba senatorska spośród swoich członków, a drugą połowę izba poselska):
18 senatorów:
3 biskupów Kościoła rzymskokatolickiego (w tym prymas),
4 ministrów (jeden z kanclerzy, jeden z podskarbich, jeden z marszałków i jeden z hetmanów),
11 wojewodów,
18 przedstawicieli Izby Poselskiej.
Kadencja trwała 4 lata, jednak w celu zachowania ciągłości prac zmiana nie była dokonywana równocześnie pośród wszystkich członków Rady - co dwa lata wymieniano 2/3 składu, 1/3 składu (z zachowaniem wszystkich parytetów) pozostawała na swoich stanowiskach. Spośród przedstawicieli izby poselskiej wybierano marszałka Rady Nieustającej, który mógł nawet królowi odebrać jej przewodnictwo.
konstytucja 3 maja
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) - uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał - z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów - mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej.
Władza wykonawcza Rząd  Straż Praw Na czele stał król.
Każdy z ministrów 5 resortów odpowiadał przed sejmem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz