Referat - kalkulacja dochodowości produktów bankowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - kalkulacja dochodowości produktów bankowych - strona 1 Referat - kalkulacja dochodowości produktów bankowych - strona 2 Referat - kalkulacja dochodowości produktów bankowych - strona 3

Fragment notatki:

Bank: W ujęciu tradycyjnym bank postrzegany jest jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Ujęcie to nie uwzględnia zatrudniania przez instytucje ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyznaczają sukces przedsiębiorstwa bankowego,
W szerszym ujęciu definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Zatem uwzględnieni zostali jako warunki wewnętrzne: współpracownicy, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje oraz zasoby pieniądza w dyspozycji przedsiębiorstwa; jako zewnętrzne warunki natomiast: składniki otoczenia.
Otoczenie banku to ta część organizacji gospodarki, z którą bank pozostaje w jakiś sposób powiązany, a poprzez wpływ tego powiązania zachowanie banku ulega zmianom. Elementy otoczenia to:
Klienci banku,
Właściciele banków,
Pozostałe przedsiębiorstwa bankowe,
Polityka pieniężna,
Interes społeczny.
W dyrektywach Unii Europejskiej są wymienione czynności wykonywane przez banki. Wykaz załączony do Drugiej Dyrektywy Bankowej z 1989 roku obejmuje usługi bankowe i pozostałe usługi finansowe, które mogą świadczyć banki, a w określonej części instytucje kredytowe i banki inwestycyjne.
Do usług bankowych i pozostałych usług finansowych zaliczone zostały:
Przyjmowanie od społeczeństwa depozytów i innych funduszy podlegających zwrotowi,
Udzielanie kredytów i pożyczek (m.in. hipotecznego i konsumpcyjnego),
Usługi leasingu finansowego,
Usługi w zakresie doręczania pieniędzy,
Emisja i zarządzanie środkami płatniczymi,
Gwarancje i zobowiązania pozabilansowe,
Postępowanie z rachunkami własnymi i rachunkami klientów,
Udział w emisji papierów wartościowych,
Usługi walutowe,
Zarządzanie i doradztwo portfelowe,
Usługi w zakresie kredytów,
Usługi sejfowe. Czynności bankowe:
Przyjmowanie wkładów pieniężnych,
Prowadzenie innych rachunków bankowych,


(…)

… pieniężnych,
Przeprowadzanie bankowych rozliczeń,
Inne czynności przewidziane tylko dla banku.
Produkty bankowe są to produkty finansowe, które oferują nam banki. Produktami banku komercyjnego są: lokaty oraz kredyty bankowe, bankowość elektroniczna, karty płatnicze, usługi powiernicze. Produkty banku muszą być zaoferowane klientom zgodnie z ich potrzebami, czyli w odpowiedniej formie, miejscu i czasie…
… rozwojowe, poltext, Warszawa 2001.
www.money.pl
Kopiński A., Analiza Finansowa Banku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2008 .
Swoboda U., Bankowość detaliczna, CeDeWu, 2004. Zaleska M., Współczesna bankowość, Difin , 2007. www.wikipedia.pl

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz