Reakcje zachodzące podczas rozpuszczania szkła sodowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje zachodzące podczas rozpuszczania szkła sodowego - wykład - strona 1 Reakcje zachodzące podczas rozpuszczania szkła sodowego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Reakcje zachodzące podczas rozpuszczania szkła sodowego (potasowego). Ponieważ stop ten traktować możemy jak mieszaninę soli tworzących się w wyniku reakcji słabych kwasów krzemowych i mocnej zasady sodowej, stop ten w kontakcie z wodą będzie ulegał reakcji hydrolizy. Rozpatrzymy reakcję hydrolizy krzemianów sodu na przykładzie najprostszego, a mianowicie ortokrzemianu sodowego. Reakcję te można zapisać (REAKCJA). W stanie równowagi reakcja a jest przesunięta do góry, reakcja b jest przesunięta w dół. W wyniku powyższego mamy w roztworze: a)nadmiar grup (OH)- czego efektem jest odczyn alkaliczny roztworu, b)występowanie w roztworze niezdysocjowanych cząsteczek kwasu ortokrzemowego
. Można teraz pokusić się o pełniejszą definicję szkła wodnego, a mianowicie: szkło wodne sodowe (potasowe) jest to wodny roztwór szkła sodowego (potasowego) o odczynie alkalicznym, w którym występują niezdysocjowane cząsteczki kwasów krzemowych. W literaturze technicznej dla szkła wodnego przypisuje się następujący ogólny wzór w postaci tlenkowej mR2O*nSiO2*oH2O, R2O - Na2O lub K2O. Szkło wodne jako układ dyspersyjny. Układ dyspersyjny - jest to taki układ, w którym jedna substancja jest rozproszona w drugiej substancji stanowiącej ośrodek ciągły.
Substancję rozproszoną określa się mianem - fazy rozproszonej. Ośrodek, w którym ta faza jest rozproszona nazywa się fazą rozpraszającą.
W zależności od wielkości cząstek fazy rozproszonej wyróżnia się układy dyspersyjne: a)o rozproszeniu molekularnym, w których cząsteczki fazy rozproszonej maja wielkości do 10A, b) o rozproszeniu koloidalnym o wielkości cząstek fazy rozproszonej od10 do 2000A, c)grubodyspersyjne o wielkości powyżej 2000A. Układy o rozproszeniu molekularnym są tzw. układami homogenicznymi, czyli jednorodnymi. Układów tych nie można rozdzielić na fazę rozproszoną i rozpraszającą prostymi metodami fizycznymi. Układy o rozproszeniu molekularnym są roztworami rzeczywistymi lub roztworami typu gaz w gazie. Układy o rozproszeniu koloidalnym, a więc o wielkości cząsteczek fazy rozproszonej w przedziale 10-2000A są tzw. roztworami koloidalnymi zwanymi także zolami. Najczęściej, w zależności od rodzaju fazy rozpraszającej zole dzieli się na: a)alkozole - faza rozpraszająca alkohol, b)arcozole - faza rozpraszająca gaz, c)hydrozole - faza rozpraszająca wodę. W układach koloidalnych częstym zjawiskiem jest łączenie się cząstek fazy rozproszonej, w wyniku, czego tworzą się coraz większe cząsteczki, między którymi występuje coraz większa liczba punktów styku. W efekcie tego zjawiska, cząsteczki fazy rozproszonej tworzą układ cząstek o coraz większej spoistości, co prowadzi do ich wytrącenia się w postaci subtelnego bezpostaciowego osadu o bardzo dużym rozdrobnieniu lub też w postaci galarety.

(…)

… formy układu koloidalnego w drugą określa się następującymi terminami: zolu →koagulacja→żel→peptyzacja→zolu. Jeśli chodzi o układy grubodyspersyjne to w budownictwie największe znaczenie maję tzw. emulsje, czyli układy, w których fazy rozproszona i rozpraszająca jest cieczą.
Okazuje się, że cząsteczki kwasów krzemowych w szkle wodnym mają wielkość mieszczącą się w przedziale 10-2000A…
…. Otóż wykazują one naturalne tendencje do koagulacji tj. przechodzenia w żel. Tendencja do koagulacji wynika z samorzutnie przebiegającej reakcji kondensacji kwasów krzemowych. Ogólnie traktując reakcja kondensacji polega na łączeniu się dwóch cząstek w jedną większą przy równoczesnym powstawaniu cząsteczki mniejszej. Reakcja kondensacji jest jedną z odmian tzw. polireakcji. W reakcji kondensacji dwie (lub więcej) cząsteczki łączą się w jedna większą, przy równoczesnym powstawaniu cząsteczek mniejszych. Aa+Aa→AA+2a, A-A+Aa→A-A-A+a. Reakcja polimeryzacyjna polega na łączeniu się cząsteczek tzw. monomeru w jedną coraz większą cząsteczkę zwaną polimerom, przy czym polimer stanowi pod względem składu chemicznego wielokrotność monomeru. A+A→A-A, A-A+A→A-A-A, A-A-A+A→A-A-A-A. W przypadku, gdy polimeryzacja przebiega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz