Reakcje strategiczne organizacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje strategiczne organizacji - omówienie - strona 1 Reakcje strategiczne organizacji - omówienie - strona 2 Reakcje strategiczne organizacji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

REAKCJE STRATEGICZNE ORGANIZACJI NA OTOCZENIE
STRATEGIA – to plan działania w długim horyzoncie czasowym, który charakteryzuje się dwiema
cechami:
- cele
- zasoby
RELACJA – każda organizacja tworzy określony system, w ramach podsystemów złożonych z tej
organizacji oraz organizacji znajdujących się w otoczeniu. System ten to relacja
RELACJA TO:
- gra o pozycje na rynku oraz zasoby
- gra o przetrwanie, trudna zwłaszcza dlatego że interesy poszczególnych organizacji nie są spójne
- trudna gra
TRUDNA GRA BO:
- rynek nie jest uczciwy ani sprawiedliwy
- rynek jest dynamiczny otwarty oraz nieprzewidywalny
GRA
Organizacja walczy o :
-pozycje
- zasoby
- prestiż
- klienta
- informacje
- przywileje
- łaskawość władzy
- akceptacje społeczeństwa
RELACJE STRATEGICZNE ORGANIZACJI oznaczają grę z otoczeniem i wybory strategiczne
polegające na:
- podejmowaniu takich działań, które umożliwiają realizacje celów (zamierzeń)
- opracowaniu i realizacji grupy strategii (różnych dla różnych obszarów aktywności) które przyjmują
charakter wiązki strategicznej (strategie główne oraz strategie cząstkowe)
- tworzeniu potencjału i kształtowaniu warunków do realizacji strategii
- tworzeniu programów wymagających dyscypliny i konkurencji oraz jasnych reguł co do ich wdrożenia
- ograniczeniu niepewności
CELE STRATEGII:
1. Domyślny cel: pokonanie konkurencji
2. inne cele
- unikanie zagrożeń
- pokonywanie słabości
- wykorzystanie szans i silnych stron organizacji
O STRATEGII:
1. strategie wygrywające nie oznaczają porażki konkurenta gdyż jest to gra o sumie niezerowej i
przymusowej
2. reakcje strategiczne organizacji powodowane są dostrzeganiem przez nie korzyści bądź zauważeniem
niektórych strat
3. realizacja strategii wymaga gry ciągłej w której uczestniczą wszyscy członkowie organizacji przy czym
strategie tworzą najwyższe szczeble zarządzania
4. udana strategia prowadzi do uzyskania pozycji i korzyści drogą produktywną bądź pasożytniczą
PRZYKŁADY STRATEGII
- wyjątków : przykład strategii ofensywnej polegającej na podejściu niestandardowym wykorzystującym
zasadę Pareto 20-80
- kontynuacji: oparte na zasadzie małych kroków. Unika się tutaj zmian zwłaszcza radykalnych na rzecz
kontynuacji stanu poprzedniego
- strategia rozmytych decyzji (frontalna) która można zaliczyć do działań opartych na wykorzystaniu
nadmiarów
- kombinacyjna: wykorzystująca okazje i warunki występujące w otoczeniu
INSTRUMENTY I METODY SLUŻĄCE WDRAŻANIU STRATEGII
INSTRUMENTY TWARDE
- wymiana techniczna
- wymiana technologiczna
- ustalanie wspólnych cen
- podobne koszty funkcjonowania i jakości
INSTRUMENTY MIĘKKIE (KTÓRE LEŻĄ PO STRONIE, EKONOMI SOCJOLOGI I
PSYCHOLOGI) dotyczą one wspólnych działań w zakresie:
- reputacji
- wizerunku
- zaufania fizycznego
- kultury organizacyjnej
PRZYWÓDZTWO, STYL KIEROWANIA I PROFIL KOMPETENCYJNY WSPÓŁCZESNEGO
MENEDŻERA
ELEMENTY PRZYWÓDZTWA:
-wiedza
-umiejętności
-osobowość
WIEDZA:
- baza bez której się nie można obejść
- wiedza jest egzekwowana dokumentami (certyfikaty ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz