Raportowanie wyników - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Raportowanie wyników - omówienie - strona 1 Raportowanie wyników - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Raportowanie wyników. Kwestie etyczne.
Kryteria poprawnego formułowania problemów badawczych:
precyzyjność, jasność, komunikatywność
usytuowanie problemu na tle wyników badań
empiryczna sprawdzalność problemu
przydatność praktyczno-użyteczna problemów
Zyski badań społecznych:
weryfikowalność stosowanych metod i narządzi badania
pogłębienie wiedzy na temat badanego problemu
uzyskanie informacji o zjawiskach niepożądanych i przykładach dobrej praktyki uzyskanie diagnozy poprzedzającej działania
podniesienie odpowiedzialności badanych za rozwój placówki
formy kontaktów (świat szkoły)
bardziej systematyczne i metodyczne podnoszenie jakości pracy szkoły
Koszty badań społecznych:
możliwość naruszenia dobrej opinii
możliwość narażenia badanych na lęki, stresy, zawstydzenie możliwość narażenia na utratę zaufania
naruszenie autonomii, prawa do samookreślenia
możliwość zachwiania samooceną badanych i ukształtowanych relacji
konsekwencje służbowe
Podstawowe kwestie etyczne:
wartościowość projektu
granice kompetencji
świadoma zgoda
zyski, koszty, obustronność
szkodliwość, ryzyko
uczciwość, zaufanie
prywatność, poufność i anonimowość
interwencja
spójność i jakość badań własność danych i wyników badań
wykorzystywanie i nadużywanie wyników badań
Procedury zapewnienia anonimowości:
usunięcie danych identyfikacyjnych
wprowadzenie szerokich kategorii dla danych
grupowanie danych
celowe wprowadzenie w błąd
Wymiary prywatności w badaniach społecznych:
istotność informacji (prywatna czy nie)
otoczenie w jakim przeprowadzone są badania(publiczne/ prywatne)
udzielanie informacji dotyczących możliwości identyfikacji badanych z udzielonymi odpowiedziami
Informacje konieczne dla osób badanych:
pełne wyjaśnienie zastosowanej procedury i celu
opis możliwych niedogodności oraz rozmiarów ryzyka
opis rozsądnie oczekiwanych korzyści
ujawnienie procedur alternatywnych, korzystnych dla osób badanych
udzielanie wszystkich odpowiedzi dotyczących procedury badawczej
poinformowanie że osoba ma wolny wybór i w każdej chwili może zrezygnować z badania bez szkody dla siebie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz