Raport z badań marketingowych - prasa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Raport z badań marketingowych - prasa  - strona 1 Raport z badań marketingowych - prasa  - strona 2 Raport z badań marketingowych - prasa  - strona 3

Fragment notatki:


WSTĘP W dniu 23 listopada 2001 roku nasza firma otrzymała zapytanie ofertowe, dotyczące przeprowadzenia badań marketingowych, od wydawnictwa Eureka, mających na celu zidentyfikowanie zachowań młodego konsumenta na rynku prasy kolorowej. Wydawnictwo Eureka przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego pisma młodzieżowego. W związku z tym zadaniem naszej firmy jest dostarczenie informacji na temat: tytułów najpopularniejszych czasopism młodzieżowych, częstotliwości czytania tych czasopism, przyczyn wyboru przez młodych czytelników określonych tytułów, roli internetu w kulturze młodzieżowej, źródeł dostępu do prasy młodzieżowej oraz wysokości wydatków młodzieży na prasę kolorową. OPIS BADANIA Cel badania Celem badania jest zidentyfikowanie zachowań młodego konsumenta na rynku prasy kolorowej. Badania mają dostarczyć informacji o:
Tytułach najpopularniejszych czasopism młodzieżowych?
Częstotliwości czytania czasopism młodzieżowych?
Przyczynach, dlaczego czytelnicy wybierają określone tytuły?
Źródłach dostępu do prasy kolorowej?
Wydatkach, jakie ponosi młodzież na prasę kolorową?
Zakresy badawcze. Zakres podmiotowy badania - badanie zostało przeprowadzone na młodych konsumentach (niezależnie od płci), mieszkających w powiecie nowosądeckim, uczących się w trybie dziennym, w trzech przedziałach wiekowych: 13 - 15 lat, 16 - 19 lat, 20 - 24 lata.
Zakres przedmiotowy badania zawiera się w odpowiedziach na pytania:
Co czytają młodzi konsumenci?
Jak często czytają młodzi konsumenci?
Dlaczego młodzi konsumenci czytają prasę kolorową?
Dlaczego i czy internet ma wpływ na czytelnictwo?
Skąd młodzi konsumenci mają prasę kolorową?
Ile młodzi konsumenci wydają na prasę kolorową? Zakres przestrzenny - badanie zostało przeprowadzone w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim.
Zakres czasowy badania - badanie zostało przeprowadzone we miesiącach od marca do czerwca 2000 r. Metoda badań - wywiad Technika badań - wywiad bezpośredni
Narzędzie badawcze - kwestionariusz wywiadu Osoby przeprowadzające badania: Badania zostały przeprowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Grupa badawcza składała się z pięciu osób.
Charakterystyka respondentów. Tablica 1
Charakterystyka respondentów
Wiek i wykształcenie badanych Kobiety Mężczyźni Ogółem L.b. % L.b.

(…)


24%
10
40%
Wykształcenie wyższe
1
4%
5
20%
6
24%
Wykształcenie gimnazjalne
-
6
24%
6
24%
Wykształcenie średnie
8
32%
5
20%
13
52%
Źródło: opracowanie własne
Wśród badanych największy procent (32%) stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 16-19 lat, natomiast największą liczbę mężczyzn stanowili badani z dwóch przedziałów wiekowych: 13 - 15 (24%) oraz 20 - 24 (24%). Respondenci w wieku 20 - 24 lat stanowili 40% wszystkich badanych. Z pośród badanych kobiet przeważająca część miała wykształcenie średnie, a u płci przeciwnej dominowało wykształcenie gimnazjalne. Co najchętniej czytają młodzi konsumenci?
Z wielu tytułów wymienionych przez kobiety, najczęściej powtarzającymi się tytułami były: „Claudia”, „Bravo”, „Dziewczyna”, „Jestem”, „Ell”. Natomiast wśród mężczyzn najpopularniejszymi czasopismami…

Udział %
U znajomych
6
26%
W domu
5
22%
W szkole
10
44%
W kawiarni Internetowej
2
8%
Razem
23
100%
Źródło: Opracowanie własne
Tablica 8
Wypowiedzi respondentów: „czy internet zastąpi prasę kolorową”.
Czy internet zastąpi prasę kolorową
Liczba osób
Udział %
całkowicie się zgadzam
1
6%
raczej się zgadzam
8
50%
ani się zgadzam, ani nie zgadzam
3
19%
raczej nie zgadzam się
3
19%
zdecydowanie się nie zgadzam…

Jak badani zaopatrują się w prasę kolorową?
Liczba osób
Udział %
Kupują sami
22
54%
Kupuje rodzina
8
19%
Pożyczają
8
19%
Prenumerują
2
5%
Czytają w czytelni
1
3%
Razem
41
100 %
Źródło: Opracowanie własne
Rysunek 4
Źródło: opracowanie własne
Zadając pytanie naszym respondentom „w jaki sposób zaopatrują się oni w prasę kolorową?”, mogli wybrać maksymalnie trzy z podanych odpowiedzi. W ponad połowie przypadków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz