Etapy i przyczyny rozwoju mediów masowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy i przyczyny rozwoju mediów masowych-opracowanie - strona 1 Etapy i przyczyny rozwoju mediów masowych-opracowanie - strona 2 Etapy i przyczyny rozwoju mediów masowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Media masowe= mass media, publikatory, środki masowego przekazu.
Termin mass media powstał w USA w latach 40., określając masowy charakter produkcji i odbioru przekazu, a także jego stereotypowość, schematyzm, łatwą dostępność połączoną ze skłonnością do uproszczeń.
Media masowe to instytucje i urządzenia techniczne, za pomocą których przekazuje się treści informacyjne bardzo licznym i zróżnicowanym odbiorcom. Środki masowego przekazu: wysokonakładowa prasa, radio, telewizję, fonografia (płyty, kasety), szeroko rozpowszechnione filmy i wideokasety, wydawane w dużych nakładach publikacje książkowe.
Środki masowego przekazu związane są z kulturą masową. Zaczęły się rozwijać w XIX w. (prasa), w XX w. rozwinął się film (lata 20.), radio (lata 30.), telewizja (lata 50.). Środki masowego przekazu są często atakowane za obniżanie poziomu kultury, a nawet propagowanie złego smaku i trywialnych treści.
Prasa w rozwoju historycznym:
Prasa jest jednym z najstarszych środków masowego przekazu.
Dopiero w XIX wieku prasa zaliczona została oficjalnie do mass mediów.
Prehistoria prasy:
- Juliusz Cezar (ok.59 r. p.n.e.)- "Acta Diurna Populi Romani"- komunikaty
- Chiny- IV w.- „Wiadomości Dworskie”; VII w.: „Diabao”
- gazety pisane- sprawy kupieckie; nadzwyczajne wydarzenia (ukazywały się okazjonalnie, okres odkryć geograficznych sprzyja rozwojowi).
! Pierwszy etap zmasowania mediów: wynalazek ruchomej czcionki- 1453 r.- Jan Gutenberg;
Rozwój prasy datuje się na wiek XVI-XVIII, kiedy to po wynalezieniu druku zaobserwowano dynamiczny rozwój prasy - powstawanie periodyków (1562, Włochy) czy magazynów (1594, Niemcy). Regularne wydawanie prasy- przełom XVI i XVII w.
Kolejne etapy rozwoju prasy:
- początek XVIII w.: oświecenie, rewolucja angielska; rewolucja przemysłowa;
- zespolenie informacji z publicystyką- kolegia redakcyjne
- rewolucja lipcowa (1830), Wiosna Ludów (1948)- wzrost nakładów prasy i zróżnicowanie jej;
- połowa XIX w.- prasa komercyjna, gazety niedzielne z Anglii (np.„Observer”);
- agencje informacyjne: Francja- Haves (1835); Niemcy- Wolf (1849); Wlk Brytania- Reuter (1851);
- telegraf bez drutu- 1915 r.;
- początek XX w.- tabloidy (np. angielski „Sun”).
Wytworzenie nawyku stałego czytelnictwa  walka o czytelnika  poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych  kolorowy druk.
Prasę możemy uznawać za środek masowego przekazu dopiero od XIX wieku, kiedy to w wyniku:
- rozwoju procesu urbanizacji,
- przyrostu dochodów ludności,
- wzrostu ilości czasu wolnego,


(…)

…, co zwiększało dochody wydawców.
Do masowego rozwoju prasy przyczyniły się również:
- pierwszy podwodny kabel telegraficzny między Ameryką i Europą umożliwiający błyskawicznie przekazywanie informacji między kontynentami,
- wynalazek telefonu stworzony przez Grahama Bella,
- udoskonalenie prasy walcowej pozwalającej równoczesny druk na obu stronach kartki,
- użycie elektrycznej maszyny drukarskiej oraz kolorowego druku,
- bardziej efektywna produkcja papieru,
- powstanie maszyny do pisania,
- opatentowanie linotypu, potrajającego szybkość składania druku,
- ulepszenie techniki półtonowego fotorytownictwa, dzięki czemu w czasopismach możliwy stał się druk fotografii.
W pierwszej połowie XX wieku mówiło się o nastaniu „nowego dziennikarstwa” (New Journalism), które zaczęło intensywnie szukać sposobów na poszerzenie kręgu zainteresowanych prasą. Joseph Pulitzer był w tej dziedzinie pionierem. W gazetach pojawiały się sensacyjne nagłówki i tematy uważane często za tabu, czyli dotyczące seksu, brutalnych morderstw, gwałtów, wypadków, a nawet plotki dotykające osób publicznych. Wówczas wyróżniano dwie metody, według których działali dziennikarze. Jedną z nich było tzw. pranie brudów (muckraking), czyli udostępnianie opinii publicznej informacji, które nie powinny być ujawnione. Innym sposobem na zdobywanie czytelników było nagłaśnianie i angażowanie się w sprawy dotykające społeczeństwa, np. walka z korupcją, nadużyciami, co zostało nazwane krucjatami prasowymi (crusading).
Obecnie mówi się już o społeczeństwie informacyjnym. Jego istotę symbolizują tzw. infostrady, które można określić jako globalne…
… do istotnego przełomu w rozwoju środków masowej komunikacji.  Spowodowany on został rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych (sieci światłowodowych i satelitarnych, komputerów osobistych i wideo). Na określenie nowo powstałych dzięki tym technologiom środków przekazu użyto pojęcia „nowe media”. Do nowych mediów zalicza się cyfrowe środki masowego przekazu powstałe po upowszechnieniu telewizji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz