Rady narodowe i samorząd terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rady narodowe i samorząd terytorialny - strona 1 Rady narodowe i samorząd terytorialny - strona 2

Fragment notatki:

RADY NARODOWE I SAMORZĄD TERYTORIALNY Struktura i nazwa polskich Rad Narodowych były wzorowane na Związku Radzieckim i stanowiły zasadniczą strukturę państwa. Krajowa Rada Narodowa została stworzona jeszcze w czasie okupacji, jednak działała w konspiracji. Dopiero po wypędzeniu Niemców przeszła do działalności jawnej.
Rady Narodowe tworzyły hierarchicznie podporządkowane organy:
Krajowa Rada Narodowa,
Wojewódzkie Rady Narodowe,
Powiatowe Rady Narodowe,
Miejskie Rady Narodowe,
Wiejskie Rady Narodowe.
Pozycja prawna tych Rad regulowała początkowo uchwała Krajowej Rady Narodowej z 1944 r. zawierająca statut tymczasowy Rad Narodowych. W tym statucie określono Rady Narodowe jako tymczasowe organy władzy i traktowano je jako polityczną reprezentację państwa polskiego. W tamtym czasie Krajowe Rady Narodowe przeciwstawiano Polskiemu Państwu Podziemnemu. Krajowe Rady Narodowe miały działać do czasu powołania Sejmu w wyzwolonej Polsce. Jednak w związku ze zmianami politycznymi już 11.09.1944 r. Krajowa Rada Narodowa wydała ustawę, która normowała pozycję ustrojową Rad Narodowych. Ta ustawa została znowelizowana w 1946 r. Według niej Rady Narodowe:
są organami tymczasowymi,
są organami ustawodawczymi i samorządowymi.
Skład Rad w tamtym czasie był wyłaniany na podstawie procedury niedemokratycznej, na podstawie delegowania. Ten stan rzeczy istniał do 1954 r.
Zadania Rad Narodowych:
planowanie działalności publicznej (przygotowywanie budżetu),
kontrola administracji publicznej,
powoływanie samorządowych organów wykonawczych.
23.11.1944 r. PKWN wydał dekret, którym przywrócił samorząd terytorialny i połączył go z Radami Narodowymi w jedną całość. Istniejące Rady Narodowe stały się organami uchwałodawczymi kontrolującymi samorząd, natomiast organami wykonawczymi i zarządzającymi zostały reaktywowane organy przedwojenne. Ponieważ Rady Narodowe funkcjonowały na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa, należało odtworzyć przedwojenny samorząd (powiat i gmina) lub stworzyć go od podstaw (województwo).
Organy uchwałodawczo-kontrolujące Organy wykonawczo-zarządzające Struktura
Wojewódzka Rada Narodowa
Wydział Wojewódzki z wojewodą na czele
Powiatowa Rada Narodowa
Wydział Powiatowy ze starostą na czele
Miejska Rada Narodowa
Zarząd Miejski z burmistrzem lub prezydentem na czele
Gminna Rada Narodowa
Zarząd Gminny z wójtem na czele
Nadzór
Krajowa Rada Narodowa, a po jej rozwiązaniu Rada Państwa
Kierownik Resortu Administracji Publicznej


(…)

… Resortu Administracji Publicznej
Na Ziemiach Odzyskanych panowały tymczasowe odrębności w organizacji administracji terenowej. Administrowanie tych ziem powierzono ministrowi Ziem Odzyskanych, który działał w latach 1945-1947 (był to drugi w historii Polski przykład ministra zorganizowanego na zasadzie terytorialnej). Na terenie Ziem Odzyskanych funkcjonowali pełnomocnicy rządowi szczebla okręgowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz