Rachunkowość zarządcza - wzory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 19215
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza - wzory - strona 1

Fragment notatki:

Wzorów jest 8 i są to takie wzory jak: ogólna formuła kosztów całkowitych przedsiębiorstwa, marża brutto zapewniająca pokrycie kosztów stałych i osiągnięcie zysku, jednostkowa marża brutto, stopa marży brutto, marża brutto zapewniająca określony poziom zysku przy pożądanej cenie, próg rentowności ilościowy i wartościowy, pożądana wielkość sprzedaży zapewniająca wymagany poziom zysku, marża bezpieczeństwa, średnioważona marża bezpieczeńśtwa w przypadku produkcji wieloasortymentowej

Ogólna formuła kosztów całkowitych przedsiębiorstwa
TC = FC + VC = FC + uvc x u gdzie: TC (ang. total costs)- koszty całkowite przedsiębiorstwa,
FC (ang. fixed costs)- koszty stałe,
VC (ang. variable costs)- koszty zmienne,
uvc (ang. unit variable costs)- jednostkowe koszty zmienne, u (ang. units)- liczba sztuk (jednostek) wytworzonych (sprzedanych).
SP = usp x u
gdzie: SP (ang. sales price)- cena (przychody) sprzedaży,
usp (ang. unit sales price)- jednostkowa cena sprzedaży, pozostałe oznaczenia jw.
II. Ogólny wzór na marżę brutto zapewniającą pokrycie kosztów stałych i osiągnięcie zysku (przychody ze sprzedaży - koszty zmienne = koszty stał e + zysk)
CM = SP - VC = FC + Z
gdzie:
CM (ang. contribution margin)- marża kontrybucyjna (pokrycia, brutto), Z- zysk, pozostałe oznaczenia jw.
a) jednostkowa marża brutto (liczona jak wyżej)
ucm = usp - uvc
gdzie:
ucm (ang. unit contribution margin)- jednostkowa marża kontrybucyjna,
usp (ang. unit sales price)- jednostkowa cena sprzedaży,
uvc (ang. unit variable cost)- jednostkowy koszt zmienny.
b) stopa marży brutto (iloraz marży brutto do przychodów ze sprzedaży)
CM ucm
CMR = ------- lub CMR = -------
SP usp
CM ucm
CMR% = ------ x 100% lub CMR = ------ x 100%
SP usp
gdzie: CMR (ang. contribution margin ratio)- stopa marży kontrybucyjnej
Marża brutto (liczona jako różnica stóp marży brutto i zwrotu ze sprzedaży) FC
SP = ---------------- CMR% - RS%
gdzie: RS (ang. return on sales)- stopa zwrotu ze sprzedaży, pozostałe oznaczenia jw.
Marża brutto zapewniająca określony poziom zysku przy pożądanej cenie
CM = FC + Z
CM
ucm = ---------
u
usp = ucm + uvc
Z = SP - VC - FC = u x (usp - uvc) - FC
Ustalenie progu rentowności, w którym przychody = koszty (ang. breakevenpoint) Z = SP - VC - FC
Z = (usp x u) - (uvc x u) - FC
u x (usp - uvc) - FC = 0
u x ucm = FC
FC FC FC
BEP ilościowy (u) = -------- ; BEP wartościowy (u x p) = -------- x usp = --------
ucm ucm CMR Ustalenie pożądanej wielkości sprzedaży, zapewniającej wymagany poziom zysku ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz