R. Barthes - Mit dzisiaj

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
R. Barthes - Mit dzisiaj - strona 1 R. Barthes - Mit dzisiaj - strona 2 R. Barthes - Mit dzisiaj - strona 3

Fragment notatki:


27.d R. Barthes: Mit dzisiaj mit jest słowem. Jest systemem porozumienia, przekazem. Nie jest przedmiotem, pojęciem, ideą, ale sposobem znaczenia, formą;
nie ma mitów wiecznych. Mit jest mową wybraną przez historię: nie może wyłonić się z „natury” rzeczy (s. 26);
mowa to przekaz. Język, wypowiedź, mowa - to każda jednostka lub całość znacząca słowna i wzrokowa;
mowa mityczna to niezupełnie język; powinna się nią zajmować semiologia;
semiologię jako naukę o znakach postulował de Saussure. Zakładać znaczenie = odwoływać się do semiologii;
psychoanaliza, strukturalizm, psychologia eidetyczna - wracają do problemu znaczenia. Te nauki są naukami o wartościach - nie zadowalają się odnalezieniem faktu, ale określają go i badają jako wartość zastępczą;
semiologia to nauka o formach: bada znaczenia niezależnie od ich treści. (nie można mówić o strukturze w terminologii formy - Żdanow);
uściślanie języka naukowego, „formalizm” pozwala na lepsze opisywanie świata;
semiologia zakłada związek między signifiAnt (formA, znaczące) i signifiE (znaczonE). Zwykły język mówi, że znaczące wyraża znaczone. Semiologia ma 3 terminy: element znaczący, znaczony i znak, który jest skojarzeniową całością dwóch pierwszych terminów. (np. kamień - jest tylko znaczący. Kiedy oznacza śmierć na anonimowym głosowaniu - staje się znaczonym. Wtedy jest znakiem);
dla Saussure'a elementem znaczonym było pojęcie, znaczącym obraz akustyczny (doznany psychicznie), znakiem - stosunek pojęcia i obrazi (np. słowo) lub konkretna całość;
dla Freuda - znaczone to jawna treść ludzkiego zachowania; znaczące - treść ukryta / właściwa (substrat snu), znak - to wzajemny stosunek 2 pierwszych terminów.
W micie istnieje ten schemat: element znaczący - element znaczony - znak. Ale jest to wtórny system semiologiczny - (mit tworzy się wychodząc od łańcucha semiologicznego) - znak w I systemie staje się elementem znaczącym w drugim.
znaczące (signifiant)
znaczone (signifie)
znak
I ZNACZĄCE
II ZNACZONE
III ZNAK
język
mit System lingwistyczny = język przedmiotowy (bo jest zagarnięty przez mit), mit buduje na nim własny system. Mit = metajęzyk - język wtórny, język w jakim mówi się o pierwszym.
Przykłady języka mitycznego: uczeń V klasy liceum francuskiego czyta w podręczniku zdanie „bo ja nazywam się lew” - zwykły sens - ciąg wyrazów - element znaczący, pierwotny system semiologiczny. Elementem znaczonym staje się wtedy, kiedy wiemy, że zostało (to zdanie) użyte dla przykładu gramatycznego;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz