Pytania z odpowiedziami z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z odpowiedziami z przedmiotu - strona 1 Pytania z odpowiedziami z przedmiotu - strona 2 Pytania z odpowiedziami z przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA MIAST I REGIONOW
GRUPA 1
1. Zadania własne gminy
- zapewnienie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- utrzymanie gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego;
- utrzymanie wodociagow i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ściekow komunalnych, utrzymania czystości i porzadku oraz urzadzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadow komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplna oraz gaz;
- zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego;
- zapewnienie ochrony zdrowia;
- dostarczanie pomocy społecznej;
- wspieranie gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- zapewnieni edukacji publicznej,
- utrzymanie działalności kulturalnej i obiektow kultury;
- utrzymanie obiektow kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urzadzeń sportowych;
- utrzymanie targowisk i hal targowych;
- utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień;
- utrzymanie cmentarzy komunalnych;
- dbanie o porzadek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrone przeciwpozarowa i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowa;
- utrzymanie gminnych obiektow i urzadzeń uzyteczności publicznej oraz obiektow administracyjnych;
- realizacja polityki prorodzinnej;
- wspieranie i upowszechnianie idei samorzadowej;
- promocja gminy;
- wspołpraca z organizacjami pozarzadowymi;
- wspołpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Kadencja radnego/prezydenta
Rady miast wybieraja ich mieszkańcy w wyborach powszechnych, rownych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, na okres czteroletniej kadencji. Oni takze wybieraja burmistrza miasta (lub prezydenta w miastach powyzej 100 000 mieszkańcow) w dwustopniowych wyborach bezpośrednich. Kadencja prezydenta miasta takze trwa 4 lata. 3. Cechy miasta - wyznaczniki miejskości
- zwartośc skupiska ludzi - na niewielkiej przestrzeni zyje znaczna grupa osob, dobrowolnie godzac sie na wszelkie skutki takiej bliskości;
- zroznicowanie zawodowe mieszkańcow - niezbednym warunkiem istnienia miasta sa jego usługi pozamiejskie, co wymaga obecności w mieście roznych podmiotow;
- heterogenicznośc mieszkańcow - przejawiajaca sie społecznym, ekonomicznym, kulturowym zroznicowaniem, czesto znajdujacym potwierdzenie w wewnatrzmiejskich podziałach przestrzeni i dostepności do urzadzeń;
- znaczny obszar zwartej zabudowy - w porownaniu z zagospodarowaniem terenow wiejskich i w odniesieniu do ekonomicznych relacji wykorzystania terenu;


(…)


- wykształcenie dzieci, konkursy wiedzy, stypendia dla zdolnych uczniow;
- imprezy kulturalne
- imprezy sportowe;
- imprezy rekreacyjne, ulgowe bilety na korzystanie z obiektow rekreacyjnych;
- mieszkania komunalne dla rodzin o niskich dochodach;
- bilety ulgowe, przywileje parkowania;
- świadczenia pieniezne, paczki zywnościowe, opieka nad osobami starszymi;
- pogotowie ratunkowe;
- straz miejska.
9…
… samorzadowa i podejmujacy rozstrzygniecia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organow gminy.
2. Industrializacja
Uprzemysłowienie - proces przekształcania sie społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzieki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji, kierowanej planowo przy uzyciu określonych metod zarzadzania, charakteryzujacy sie zwiekszaniem sie odsetka osob zatrudnionych w przemyśle, standaryzacja czasu pracy, wyraznym podziałem pracy i wzrostem heterogeniczności społeczeństwa. Procesowi temu towarzyszy przyspieszona urbanizacja, zwiekszaniem sie liczby grup wtornych w stosunku do grup pierwotnych, zmniejszaniem sie roli grup wspolnotowych. W starych europejskich krajach kapitalistycznych industrializacja odbywała sie w roznych okresach XIX w. i trwała kilkadziesiat…
…, a jej funkcjonowanie wynika z podziału władzy, tzn., nabywanie kompetencji odbywa sie na mocy decyzji władzy zwierzchniej (poprzez przyjecie przez władze centralne ustawy badz innego aktu prawnego). Podstawa ich działalności jest kierowanie sie korzyścia powszechna, w celu stworzenia warunkow do zaspokojenia komunalnych potrzeb zbiorowości terytorialnej zorganizowanej w grupie.
6. Negatywne efekty w metropoliach…
…;
- dezurbanizacje - gdy spadek liczby ludności na obszarach centralnych, a nastepnie rowniez zewnetrznych, powoduje zmniejszenie sie aglomeracji jako całości;
- reurbanizacja - gdy udział ludności obszaru centralnego w ogolnej liczbie ludności aglomeracji rośnie, poczatkowo wskutek zahamowania tempa ubytku, a nastepnie wskutek wzrostu liczby ludności tego obszaru. 2. Co to jest rozwoj miasta GRUPA 2
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz