Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

Pamiętam Grupa B 1. Przedstawić i opisać proces technologiczny wykonania w formie piaskowej. 2. Powierzchnia podziału w odniesieniu do formy i oprzyrządowania modelowego i rdzeniowego. 3. Opisać funkcję rdzeni odlewniczych wraz z elementami konstrukcyjnymi i metodami wytwarzania. 4. Porównać technologie wytwarzania odlewów pod względem dokładności wymiarów i gładkości odlewów. 5. Opisać własności chromitowego piasku formierskiego. 6. Wymienić i opisać materiały stosowane na osnowy w masach formierskich. 7. Przedstawić metodykę doboru elementów układu wlewowego w formie przy odlewaniu grawitacyjnym. 8. Opisać zjawisko skurczu w stanie stałym i jego wpływ na jakość odlewu. 9. Skurcz hamowany mechanicznie, wykonać przykładowy rys. 10.Wiązanie typu „L”. 11.Proces krzepnięcia kierunkowego, wady, zalety, rys. 12.Węzeł cieplny, funkcja w projektowaniu technologii odlewniczych, metody wyznaczania węzłów cieplnych w odlewie. 13.Klasyfikacja ochładzalników oraz sposoby przygotowania ich powierzchni. Grupa A 1. Konstrukcja układu wlewowego w formie z poziomą płaszczyzną podziału, rys., opisać elementy. 2. Wymienić i scharakteryzować funkcje odlewniczych naddatków technologicznych. 3. Przedstawić skład syntetycznej masy kwarcowej z bentonitu, opisać funkcje poszczególnych składników. 4. Scharakteryzować trwały ( wielokrotnego użytku ) model odlewniczy niedzielny. 5. Opisać własności cyrkonowego piasku formierskiego. 6. Wymienić i opisać materiały stosowane na spoiwa w masach formierskich. 7. Przedstawić metodykę doboru przekrojów układu wlewowego w formie przy zalewaniu formy z kadzi zatyczkowej. 8. Opisać zjawisko skurczu w stanie ciekłym i jego wpływ na jakość odlewów. 9. Opisać skurcz hamowany cieplnie, wykonać przykładowy rysunek. 10. Narysować poprawne technologicznie konstrukcyjne rozwiązanie typu „Y”. 11. Przedstawić proces krzepnięcia jednoczesnego oraz jego wady i zalety do opisu dołączyć rys. 12. Scharakteryzować pojęcie „modelu krzepnięcia” , jego funkcje w projektowaniu technologii odlewniczych oraz metody wyznaczania węzłów cieplnych w odlewie. 13. Zasięg działania nadlewów w poziomych ściankach.
SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
KOLUMNA MIKROSKOPU
Kolumna w mikroskopie skaningowym składa się z: - działa elektronowego, - 1-3 soczewek skupiających wiązkę, - cewek odchylenia wiązki, - komory preparatu, - detektorów elektronów, - promieniowania elektromagnetycznego DZIAŁO ELEKTRONOWE Działo elektronowe służy do wytwarzania wiązki elektronów i znajduje sie na szczycie kolumny mikroskopu. Rozróżniamy następujące działa elektronowe: - z katodą wolframową,

(…)

… PRÓŻNIOWE
Pompa dyfuzyjna Pompy Jonowe
Pompy Turbo Molekularne
Pompa rotacyjna
Pompa dyfuzyjna to urządzenie, w którym pompowanie odbywa się poprzez ukierunkowany przekaz pędu od cząstek par cieczy pompującej do cząstek pompowanego ośrodka. Olej jest podgrzewany do momentu osiągnięcia intensywnego parowania. Pary oleju są następnie kierowane ku dołowi pompy przez zespół dysz, a jego cząsteczki poruszają…
… czasem pracy termokatody, a tym samym ekstremalną luminacją, jaką można uzyskać na drodze podwyższenia temperatury katody. Przy emisji zimnej elektrony pokonują barierę potencjału na granicy katody dzięki zjawisku tunelowemu. Nie jest to zależne od ruchu cieplnego, który występował przy termoemisji. Fala elektronowa napotykając na swojej drodze barierę potencjału, częściowo odbija się od niej i częściowo przechodzi przez nią.
Zalety badana próbkę można oglądać bez specjalnego przygotowania nie jest istotna grubość badanej próbki duża głębia ostrości szybkie uzyskanie wyników Odporność na warunki próżniowe zdolność oglądania całego przełomu przy małych powiększeniach
Wady i ograniczenia SEM
jedną z wad skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) jest to, że normalnie nie jest możliwe badanie próbek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz